Cazin.NET u suradnji sa ITAcademy daruje besplatne​ ​ online​ ​ kurseve

Home

Cazin.NET u suradnji sa ITAcademy daruje besplatne​ ​ online​ ​ kurseve


Besplatni​ ​ online​ ​ kursevi
 
Obavještavamo​ ​ Vas​ ​ da​ ​ smo​ ​ u​ ​ saradnji​ ​ sa​ ​​ ITAcademy​ ​ za​ ​ naše​ ​ čitaoce​ ​ obezbjedili besplatne​ ​ online​ ​ kurseve​ ​ za​ ​ usavršavanje​ ​ profesionalnih​ ​ vještina.
 
Cilj​ ​ nam​ ​ je​ ​ da​ ​ onima​ ​ koji​ ​ žele​ ​ da​ ​ se​ ​ usavršavaju​ ​ i​ ​ napreduju​ ​ omogućimo​ ​ da​ ​ postanu konkurentniji​ ​ na​ ​ tržištu​ ​ i​ ​ da​ ​ svoje​ ​ akademsko​ ​ znanje​ ​ prošire​ ​ praktičnim​ ​ veštinama koje​ ​ su​ ​ danas​ ​ neophodne​ ​ za​ ​ rad.
 
U​ ​ ponudi​ ​ su​ ​ sledeći​ ​ besplatni​ ​ online​ ​ kursevi:

● Word

● Excel

● PowerPoint

● Photoshop

● Engleski​ ​ jezik​ ​ (nivo​ ​ prilagođen​ ​ predznanju​ ​ polaznika)  
 
Ukoliko želite da dobijete neki od navedenih kurseva potrebno je da pošaljete mail sa subjectom: Besplatni online kursevi i Vaše ime i prezime na adresu info@cazin.net i prvih petoro koji se prijave dobiće pravo da potpuno besplatno pohađaju kurs koji odaberu.  
 
Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, naša redakcija će Vam poslati na mail poklon kod sa kojim ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na ​strani prijave dobićete na mail sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog​ ​ online​ ​ kursa.
 
Pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvoj svojih profesionalnih veština ​kako biste​ ​ lakše​ ​ došli​ ​do​ dobro​ ​plaćenog​ ​ posla.
 
 

Objavio: Tue, 19/12/2017 - 08:48

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top