Cazinski penzioneri osigurali sebi ogrijevno drvo za tekuću godinu

slika
545 cazinskih penzionera osigurali su sebi ogrijevno drvo za ovu godinu prije većih minusa i snijega, a ukupna cijena je iznosila 70,90 maraka po metru kubnom, s tim da je svim korisnicima pružena pogodnost plaćanja na rate. Između ostalog, krajem februara, održaće se redovna godišnja izvještajna Skupština Udruženja penzionera Cazin na kojoj će se ukazati na brojne probleme ove populacije. Udruženje svojim članovima nastoji da pomogne pružanjem i raznih vidova pomoći. Vjeruju da će ova godina biti mnogo bolja i povoljnija za njih.

Zahvaljujući saradnji sa ŠPD-om Unsko-sanske šume, 545 cazinskih penzionera osigurali su sebi ogrijevno drvo za tekuću godinu prije prvih većih minusa i snijega.

Za ovu godinu cazinskim penzionerima bilo je odobreno 4665 metara prostornog drveta, a ukupna cijena je iznosila 70,90 maraka po metru kubnom uključujući i prijevoz, s tim da je svim korisnicima pružena pogodnost plaćanja na osam rata.

Isporuka je izvršena u onoj mjeri kako je i planirano i nije bilo većih reklamacija ni za kvalitet ni za količinu drveta.

Ove godine Unsko-sanske šume su tražile da se ranije završi upis ogrijevnog drveta. Penzioneri su bili obaviješteni putem medija, interneta i predstavnika mjesnih odbora, ali, nažalost, brojni penzioneri nisu čuli obavijest.

Obzirom da je upis uvijek bio u januaru, tako da je ove godine to bio mali nedostatak. Ispoštovane su potrebe penzionera, čak su dobivene i veće količine ogrijevnog drveta.

Na dnevnom redu Skupštine Udruženja penzionera Cazin naći će se izvještaj o radu za 2019 god., finansijski izvještaj o utrošku sredstava i plan rada za 2020 god. i finansijski plan za 2020 god. 

Ove godine Gradska uprava Cazin obezbjedila je za udruženje iznos od 4.000 maraka.

Najveći problem naših penzionera je taj što su penzije male i ljudi ne mogu da sastave kraj s krajem.

Prosječna penzija iznosi 371 marku i kada se taj iznos podijeli na zdravstvenu zaštitu, higijenu i ishranu, sa takvim mjesečnim primanjima, teško je preživjeti.