Ćemalović: Tražimo liberalizaciju mjera za građane BiH koji žive i rade u inostranstvu

Granica BiH
- Kao što je poznato svi oni koji se odluče na dolazak u svoju zemlju, prema postojećoj naredbi dužni su biti u 14-dnevnoj kućnoj samoizolaciji, što bi, smatraju u Kantonalnom ministarstvu zdravstva, trebalo izmijeniti u slučajevima potrebe i hitnosti njihovog povratka.

BIHAĆ, 12. maja - Krizni štab Ministarstva zdravstva uputio je Kantonalnom štabu Civilne zaštite, a potom i Civilnoj zaštiti FBiH, te Federalnom ministarstvu zdravstva akt u kojem se traži određena liberalizacija mjera za bh građane koji žive i rade u inostranstvu.

Kao što je poznato svi oni koji se odluče na dolazak u svoju zemlju, prema postojećoj naredbi, dužni su biti u 14-dnevnoj kućnoj samoizolaciji. U Ministarstvu smatraju da se u slučajevima potrebe i hitnosti njihovog povratka, najviše zbog posla, treba postupiti na način kako je to učinjeno, primjera radi, sa vozačima kamiona.

Ministrica zdravstva USK-a Nermina Ćemalović navodi da su po ovom pitanju imali dosta poziva naših građana, a s obzirom da naš Kanton ima najviše ljudi koji rade u inostranstvu potrebno je donijeti određene izmjene.

Rješenje o obaveznoj 14-dnevnoj izolaciji, ističe ministrica, može se prekinuti samo određenom naredbom Kriznog štaba Civilne zaštite FBiH, te je Ministarstvo USK-a prema nadležnim federalnim institucijama uputilo pomenuti akt.  

Izvor: