Cijene proizvoda i usluga u avgustu u prosjeku niže za 0,1 posto

Zabilježen rast cijena alkoholnih pića i duhana za 0,1 posto, stanovanja i režijskih troškova za 0,8 posto, te obrazovanja za 0,2 posto Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu su u prosjeku niže za 0,1 posto u odnosu na juli.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su jeftiniji za 0,2 posto, odjeća i obuća, te namještaj i aparati za domaćinstvo za po 0,4 posto, prijevoz za 0,2 posto, komunikacije za 0,1 posto, rekreacija i kultura za 0,3 posto, te ostala dobra i usluge za 0,5 posto.

U avgustu, u odnosu na juli, u prosjeku je zabilježen rast cijena alkoholnih pića i duhana za 0,1 posto, stanovanja i režijskih troškova za 0,8 posto, te obrazovanja za 0,2 posto.

Nivo cijena u avgustu ove, u odnosu na avgust prošle godine, viši je za 1,8 posto.

Izvor: