Covid-19 nije samo virusno oboljenje nego i psihološka trauma za stanovništvo

covid
Osjećanje neizvjesnosti, bespomoćnosti, nemanja kontrole nad trenutnom situacijom - osnovne su karakteristike emocionalnog stanja građana suočenih sa pandemijom. Da li građani BiH, koji nerijetko trpljenje doživljavaju kao neminovnost života na ovim prostorima, na vrijeme prepoznaju da im je potrebna psihološka pomoć?

 

Mentalna higijena jednako je važna kao i pranje ruku, možda i važnija, ali je mnogo teža i podrazumijeva više teško pristupačnih područja za dezinfekciju. Sapun za stres ne postoji i nismo mogli napraviti zalihe gelova protiv anksioznosti i depresije. Oni čiji je emocionalni račun u minusu i bez rezervi za dane pod maskama, teže će prebroditi period koji se definiše kao kriza, ne samo u materijalnom smislu.

"Oni koji su imali taj kapital, ne finansijski nego mentalni i socijalni, će se naravno lakše prilagoditi, lakše će prihvatiti nove modalitete da ovo nije socijalna nego fizička distanca, da ipak možemo biti bliski... da, gubimo dodirom, zagrljajem, direktnim boravkom sa nekim u istoj prostoriji ali bilo bi puno teže da znam se ovo desilo u vrijeme kada nismo imali svu tehnologiju i internet", rekla je psihoterapeutkinja Senka Čimpo.

Univerzalni psihološki savjet ne postoji. Mnogima nije prijalo nametanje poželjnosti da u samoizolaciji budu kreativni i probude neke skrivene talente.

"Treba uzeti u obzir da je odlično da smo tu, prisutni, da gledamo s kim možemo podijeliti neke naše brige, pa čak i da sami radimo nešto ili da ne radimo ništa i da je ok, ako prođemo sav ovaj period a da nismo nikakav talenat ni kreativnost razvili, pa i da smo uslovno rečeno nazadovali. Sasvim je u redu samo da ostanemo živi sigurni i zdravi koliko je moguće", kazala je Zvjezdana Savić psiholog i psihoterapeut Fondacija Krila nade

Ostati zdrav dodatno je otežano u narušenom zdravstvenom sistemu - kod mnogih je okrnjeno i fizičko i mentalno zdravlje.

U medijima je već mjesecima ratna terminologija, poziv na borbu sa nevidljivim neprijateljem. Ispred zdravstvenih ustanova natpis da se trijaža onkoloških pacijenata obavlja u tunelu, poziv hematološkim pacijentima da se jave u tunel.

U ljudima sve češće osjećanje tunela kroz koji tutnje informacije koje zbunjuju, oduzimaju osjećanje izvjesnosti i imanja kontrole nad događajima.

Na društvenim mrežama sve rjeđe prešutimo. Sve rjeđe se i šalimo ali ima i takvog sadržaja.

"Biće ovo još jedna izgubljena godina ali ovaj put ne mojom krivicom."

Užas - komentar je na fotografiji školaraca koji vježbaju socijalnu distancu, odnosno komentar na aluziju života koji će biti tzv. "novo normalno".

Izvor: