Crveni križ općine Ključ pruža pomoć svim migrantima koji se nađu izvan kampa

kl
Crveni križ Unsko sanskog kantona, na punktu u Velečevu kod Ključa već dvije godine pruža pomoć migrantima koji se nađu u tom rejonu.

Uglavnom je riječ o osobama koje pokušaju ući na prostor kantona kako bi sa neke od lokacija duž državne granice sa Hrvatskom, dalje nastavili put do svog cilja, najčešće je to Italija i Njemačka. 
U posljednja tri dana na ovom punktu pomoć je ukazana za 150 ljudi u pokretu koji su se nakon neuspješnog pokušaja prelaska granice vratili u matični kamp Ušivak u Sarajevu.
 

Patrole policije USK kantona i dalje provode mjere operativne grupe USK kantona prema kojima je migrantima zabranjen ulazak u kanton. 
Vrše se obavezne rutinske kontrole autobusa, kamiona i putničkih vozila smanjile su priliv migranata tim prevoznim sredstvima.
Znajući  za ove mjere migranti na područje kantona umjesto prevoznim sredstvima dolaze pješice.
Tačka na kojoj se privremeno zadrže je punkt crvenog križa u Ključu.

Sanela Klepić terenski koordinator crvenog križa Ključ izjavljuje kako imaju trenutno 5 maloljetnika koji žele da se vrate za Sarajevo u svoj matični kamp Ušivak.
Prema riječima koordinatora crvenog križa općine Ključ na ovom punktu je samo u posljednja tri dana pružena pomoć za 150 ljudi u pokretu koji su stigli iz pravca Sarajeva.
Pomoć se ogleda prije svega u psihološkoj podršci a zatim medicinskom tretmanu ali i hrani i odjeći. 

Crveni križ Ključ na ovom punktu već pune dvije godine radi 24 sata svoj posao vrlo dobro. 
Također uz pomoć solarnih ploča koje su donacije osvijetljena je improvizana baraka koja je vrlo često prenoćište  za maloljetnike i porodice sa djecom. 

 

k
Izvor: