Crveni križ USK uz pomoć Crvenog križa Švicarske realizira projekat “Zimska pomoć”

ck USK I CH
Dobra saradnja Crvenog križa USK i Crvenog križa Švicarske potvrđena je još jednim projektom. Njegova implementacija počela je u Novembru prošle godine, a trebala bi biti završena do kraja februara.

Projekat “Zimska pomoć” služit će za pomoć socijalno ugroženim porodicama, 44 000 KM su uplaćene za korisnike na teritoriji cijelog USK, najveći dio tog fonda dobio je CK grada Bihaća, s obzirom da grad Bihać ima najviše migranata.

Projekat “Zimska pomoć” Švicarskog Crvenog križa vrijedna je ukupno 82 000 KM a namijenjena socijalno najugroženijim porodicama. Implementira se posredstvom organizacija Crvenog križa u 12 lokalnih zajednica u BiH, među kojima su i sve Općine USK.

Trenutno se radi na kompletiranju spiska kategorija najugroženijih porodica sa Centrom za socijalni rad grada Bihaća, u skladu s tim će se u narednom periodu krenuti sa realizacijom uplata financijskih sredstava na žiro račune korisnika.

Više o samom projektu pogledajte u sljedećem prilogu:

Izvor: