Detalji sa čitanja optužnice: Kako je Karišik obećao Hadžibajriću nekretninu od milion KM

F

Na Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je počelo čitanje obimne optužnice protiv prvooptuženog Ibrahima Hadžibajrića, bivšeg načelnika sarajevske općine Stari Grad, koji se sumnjiči za organizirani kriminal.

Prije početka glavnog pretresa advokatica optuženog Fahrudina Novalije je podnijela zahtjev za razdvajanje postupka, o čemu će se naknadno odlučiti.

Zatim je uslijedilo čitanje optužnice koja je obimna. Optužnicu čita tužilac Samir Selimović, a optuženi se terete za organizovani kriminal.

Navodi se da su Ibrahim Hažibajrić i Elmedin Karišik oformili grupu za organizovani kriminal i njom rukovodili kako bi stekli protupravnu imovinsku korist. Uloge unutar grupe su bile podijeljene. Hadžibajrić i optuženi Karišik su oformili grupu i donosili odluke i sa drugim pripadnicima grupe izvršavali dogovorene radnje i odlučivali o podjeli protupravne koristi, dok su se grupi pridružili Alma Destanović i Seid Hadžibajrić, koji su također imali određene zadatke u skladu s kojima su postupali po naredbama Hadžibajrića i Karišika.

Komunicirali putem Sky aplikacije

Karišik i Seid Hadžibajrić su obezbijedili u tu svrhu kriptovane aplikacije. Ibrahim Hadžibajrić i Elmedin Karišik su ranije pripremili način djelovanja i dogovorili način raspodjele novca od zarade parkinga na lokacijama u Starom Gradu - Trg Austrije, Dom Armije i Telali bb te u ulici Safeta bega Bašagića.

Djelujući unutar kriminalne grupe, Alma Destanović je kao sekretarka Općine Stari Grad Sarajevo prekoračila svoja službena ovlaštenja. Spomenuti parkinzi su dati na korištenje privrednim društvima koja su samo u tu svrhu i registrovana, a čiji je stvarni vlasnik Elmedin Karišik.

Od zakupa parking prostora imovinsku korist su ostvarivali svi pripadnici kriminalne grupe, navodi se u optužnici.

Prihod je dijeljen razmjenom poruka između Elmedina Karišika i Seida Hadžibajrića putem Sky aplikacije. Omjer raspodjele je bio 80 posto za Hadžibajriće i 20 za Karišika, a od parkinga koje je zakupila firma "Sermani" podjela je iznosila 50:50.

Novac je čuvan u sefovima, a Karišik je firmi "Plaza Group" obezbijedio zakup imovine u ulici Safet bega Bašagića. Ibrahim i Seid Hadžibajrić su prihvatili obećanje dara i Ibrahim je rekao da će učiniti sve da Elmedin Karišik dobije pogodnosti na području općine Stari Grad.

Ibrahim Hadžibajrić i Alma Destanović su se 23. augusta 2019. godine obratili KJKP Rad tražeći da do 1. septembra 2019. oslobode imovinu u ulici Zelenih beretki i Trg Austrije, a kako bi Općina mogla uspostaviti javni parking.

KJKP Park im je rekao da nadležnost za to ima Ministarstvo saobraćaja, a s kojim je kasnije sklopljen sporazum o korištenju prostora za parking. Ibrahim Hadžibajrić je taj parking prostor ustupio trećim licima. Iako Općinsko vijeće donosi odluke o raspolaganju javnom imovinom to također nije ispoštovano.

Napomenuto je da je načelnik bio u obavezi akt o zahtjevu za zakup predstaviti Općinskom vijeću. Međutim, to nije urađeno te su sklopljeni ugovori o korištenju parking prostora.

Spominje se da je osnovano preduzeće "Euro Park" te je sačinjena ponuda za zakup parking prostora. Tu ponudu je Karić Sengor predao Općini te je potpisao ugovor o zakupu parkinga na području Trga Austrije zajedno sa suprugom Aidom Topalović Karić u Općini 29. januara 2020. godine. Riječ je od 31 parking mjestu.

Alma Destanović i Ibrahim Hadžibajrić su za 106.000 KM oštetili budžet Općine kad se riječ o ovim parking mjestima, sklapajući štetan ugovor. Od augusta 2020. do februara 2021. godine je Ibrahimu Hadžibajriću predat iznos od 38.082 KM.

Zatim je osnovan parking tim Parking Sarajevo, formalnog vlasnika Medžedović Edina, a koji je Elmedinov saradnik. Dao je ponudu za zakup parking prostora koja je prihvaćena te je ugovor zaključen u kabinetu načelnika.

Parkinzi kao poligon za izvačenje novca

Riječ je o parkingu o ulici Zelenih Beretki za cijenu od 7.300 KM mjesečno, bez PDV-a. KJKP je na istom parking prostoru godišnje donosio Općini 240.000 KM sa PDV-om te je ovaj ugovor označen kao štetan. Iako je bilo drugih ponuda, favorizovanom ponuđaču je dat ugovor, a budžet Općine oštećen.

Karišik je od ovog parkinga u periodu od augusta 2020. do februara 2021. Hadžibajrićima dao gotov novac od najmanje 21.000 KM, a koji su oni dijelili sa Destanović.

Također, 6. marta 2020. godine je otkazan ugovor KJKP Tržnicama o korištenju zemljišta te se tražilo uklanjanje postavljenog sadržaja. Uslijedilo je osnivanje društva "Šemrani" te je dostavljen zahtjev za dodjelu u zakup parkinga u ulici Telali bb u kojem se navodi da se taj parking koristi bespravno. Ponuđena je mjesečna kirija u iznosu od 4.500 KM bez PDV-a. Maglić Selma je uime ovog preduzeća potpisala ugovor sa Općinom. Istaknuto je da je stvarni vlasnik i ove firme Elmedin Karisik.

Seid i Ibrahim Hadžibajrić su novac koji su dobili na ime dara za parkinge predavali Elmedinu Karišiku, koji ga je čuvao u sefu te po potrebi davao Hadžibajrićima.

Karišik i Hadžibajrić su kupili automobil vrijedan skoro 80.000 KM u salonu Citroen na Šipu. Ibrahim i Alma su od 22. augusta 2019. do 16. januara 2020. godine postupili protivno interesima službe zaključivanjem ugovora o zakupu parking prostora.

Načelnik nema ovlaštenja donositi odluke o zakupu parking prostora, a što je činio i za mjesta na neizgrađenim površinama. On je "Plaza Grupi" izdao parking na neizgrađenom zemljištu u ulici Safeta bega Bašagića bb do broja 12. Pravnom licu "Plaza Group" je dato korištenje ovog zemljišta na period od tri godine.

Karišik je, kako se navodi u tački 5. optužnice, obećao Ibrahimu Hadžibajriću prepisivanje nekretnine po penzionisanju u znak zahvalnosti. On je putem poruka na Sky aplikaciji obećao nekretninu vrijednu milion maraka, vlasnika Senada Muslića, a koje je kupilo preduzeće Euro Park.

Hadžibajrić je zauzvrat Karišiku obećao zemljište u ulici Logavina, ali i "sređivanje" još 12 poslovnih prostora i nekoliko zemljišta. Dalje se navodi da su "Plaza Group" i Općina Stari Grad sklopili ugovor o zakupu javne površine od 1. decembra 2020. godine, a kojim se postavljaju uređaji za ekološko odlaganje otpada "Eco solar city light" u neposrednoj blizini Katedrale Srca Isusova, u ulici Obala Isa bega Isakovića, u blizini Ekonomskog fakulteta te u ulici Zelenih beretki.