Dječiji dodatak u iznosu od 26 KM u USK prima tek 1.088 porodica

.
Kako saznajemo od septembra prošle godine 2.300 porodica uložilo je zahtjev za dječiji dodatak, no riješeno ih je tek 1.088.

BIHAĆ, 18. januara - Bilo je potrebno 20 godina da u USK počne isplata dječijeg dodatka. Prvi zahtjevi u centre za socijalni rad stigli su u septembru prošle godine, a isplatama dječiji dodatak zaživio je u oktobru.   

U Bihaću dječiji dodatak, koji iznosi svega 26 KM, za sada dobiva 135 porodica, dok u Velikoj Kladuši, saznajemo u tamošnjem Centru za socijalni rad, oko 400 porodica ima pravo na ovaj vid pomoći.

Raspitali smo se koji su kriteriji za ostvarivanje dječijeg dodatka i zašto do sada nisu svi zahtjevi odrađeni.