Dok Bihać čeka rekosntrukciju dvorane 1000 dana, Bos. Krupa će svoju iz temelja završiti za 120 dana (VIDEO)

asa

Bosanska Krupa će dobiti novu dvoranu, koja će imati 500 sjedeći mjesta i popratni sadržaj. Cijena izgradnje ove dvorane iz temelja košta oko 1,4 miliona KM u vrijeme kada su cijene u resoru građevinarstva značajno porasle.

Kako gradonačelnik Bos. Krupe kaže, ovo će biti završeno za 120 dana, pored dvorane će biti još dva teniska terena, što će građanima Bos. Krupe dati nove mogućnosti u razvoju sporta.

Priča iz Bosanske Krupe ne bi bila za rubrike “vjerovali ili ne” kada istovremeno ne bi u Bihaću imali rekonstrukciju dvorane i još nije završeno skoro 3 godine ili 1000 dana, a cijena popravke za razliku od one iz temelja u Bos. Krupi koja je 1,4 mil. KM, u Bihaću je u vrijeme “prije korone” i skoka cijena na tržištu, iznosila oko 2 mil. KM.

Ove činjenice govore o onima koji upravljaju sa pomenutim lokalnim zajednicama u navedenom periodu.

Dok gradovi na području Unsko-sanskog kantona rade na izgranji i izgrađuju iz nule gradske sportske dvorane, gradske bazane, u administrativnom i univerzitetskom centru Unsko-sanskog kantona u Gradu Bihaću nas uvjeravaju kako je vrhunac uspješne vlasti nekoliko dječijih igrališta (2 klackalice i tobogan), kao i par zasađenih drvoreda.

Priču iz Bos. Krupe pogledajte u nastavku…