Štab CZ Bihać: Dom penzionera se mora isprazniti od ilegalnih migranata

stab

 

Jučer je održana 53. sjednica Štaba civilne zaštite Grada Bihaća na kojoj su donešene naredbe o aktiviranju Službi zaštite i spašavanja pri javnim preduzećima Komrad, Vodovod i Veterinarska stanica na vršenju čišćenja i dezinfekcije objekata i prostora u kojima nelegalno borave migranti.

Štab Civilne zaštite ocijenio je nedopustivim i neodgovrnim nepoduzimanje radnji od strane vlasnika objekata u cilju zaštite vlastite imovine od ilegalnog boravka lica koja uzrokuju alarmantno stanje sa higijensko-epidemiološkog stanovišta, prije svega objekata nedovršenog Doma penzionera te bivšeg Krajinametala i Bimesa.

Na ovo je ranije ukazivala i vijećnica Nezavisnog bloka u Bihaću Elvira Selmanović koja je pokrenula ovu inicijativu u Gradskom vijeću, te zatražila od inspekcija da se uključe i riješe ovaj problem.

S tim u vezi, od nadležnih sigurnosnih organa zatraženo je pražnjenje navedenih objekata od lica, kako bi Službe CZ mogle pristupiti čišćenju, dezinfekciji i deratizaciji. Putem nadležnih organa i vlasnika objekata zahtijeva se i zaštita istih od ponovnog uzurpiranja od strane migranata.

stab