fbpx DOO „Č.J.“ Bihać zapošljava dva tehnologa

DOO „Č.J.“ Bihać zapošljava dva tehnologa

Home

DOO „Č.J.“ Bihać zapošljava dva tehnologa

Konkurs za posao

U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 21.05.2019. godine raspisuje sljedeći

KONKURS

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

Objavljuje se konkurs za radno mjesto: TEHNOLOG PROIZVODNJE - 2 izvršioca.

 

Pored Zakonom propisanih općih uslova, kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

·         VSS-VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog sistema studija – mašinski smjer

·         Radno iskustvo najmanje 1 godina na istim ili sličnim poslovima

·         Poznavanje rada na računaru (MS Office paketa)

·         Osnovno znanje za radu inžinjerskim softverima (prednost SolidWorks;AutoCad)

·         Poželjno poznavanje njemačkog i/ili engleskog jezika

·         Kooperativnost (spremnost na timski rad)

 

Ostali uslovi:

·         Spremnost na timski rad, sposobnost organizacije, dobre komunikacijske vještine, izražene organizacione sposobnosti, felsibilnost, prilagodljivost i usmjerenost ka rješenjima.

 

Nudimo:

·         Dinamičan posao i odlične uslove uz mogućnost napredovanja

·         Rad u uspješnom timu i konstantnu edukaciju

·         Ugovor o radu na određeno vrijeme sa mogućnošću zasnivanja ugovora na neodređeno vrijeme nakon probnog perioda.

 

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenog radnog mjesta.

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

 

DOO ” Č.J.”BIHAĆ , Ul. Mlinska b.b. , 77 000 BIHAĆ , sa naznakom

“PRIJAVA NA KONKURS”  ili na e- mail:.

 

Topic
Objavio: Tue, 21/05/2019 - 07:53
Back to top