CAZIN: Dr.prof. Šefik Kurdić će održati predavanje u Cazinu (Džemat Glogovac) u Subotu 25.01.2020

“Ko obavi jaciju u džematu, kao da je pola noći proveo na kijamu, a ko obavi sabah namaz u džematu, kao da je čitavu noć proveo na kijamu”. (Muslim).

Ko je dr.prof Šefik Kurdić?!

Šefik Kurdić je bosanskohercegovački teolog na polju hadisa i da'we. Napisao je 35 vlastitih djela, a učestvovao je i u prijevodu više djela sa arapskog na bosanski jezik.

Završio je Gazi-Husrev begovu medresu i FIN u Sarajevu 1982. godine. Godine 1986. odlazi na postdiplomski studij na najstariji islamski  univerzitet  Ez-Zejtuna u Tunisu, koji je završio 1990. godine. Na istom univerzitetu je magistrirao iz oblasti hadisa i hadiskih nauka.

Trenutno je redovan profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i predsjedavajući Nastavno-naučnog vijeća ove visokoškolske obrazovne institucije. Na IPF-u u Bihaću je kao gostujući profesor predavao petnaest godina.