Dr. Vildana Alibabić: Problem s kvalitetom vode za piće je prenapuhan!

Home

Dr. Vildana Alibabić: Problem s kvalitetom vode za piće je prenapuhan!


Dok se posljednjih dana u medijima sve češće pojavljuju priče o zagađenosti i niskoj kvaliteti vode za piće u Gradu Bihaću zbog čega jedan dio građana krivi JP Vodovod Bihać, a drugi, gradsku upravu na čelu s gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem, na svom facebook profilu se oglasila i profesorica Vildana Alibabić koja je građanima USK-a otkrila pravo stanje kvaliteta vode u Gradu Bihaću. U prilogu članka je objava profesorice Alibabić koja je zainteresirala javnost.

Alibabić

Nemojte se ljutiti dragi moji sugrađani, ali čini mi se da smo mi sebi najveći neprijatelji!

Ovih dana se na svim vrstama medija ''ponovo'' podigla prašina oko kvaliteta vode za piće Grada Bihaća i nije to prvi put. Ko to radi i zašto, ne znam, ali prema komentarima građana, vidim da smo spremni vrlo lako osuditi naše vodovodno poduzeće za nerad, kršenje zakona, odmah ih je tamo previše, ima i, psovki, uglavnom puno negativnosti. Facebook vrije od ljutnje i reakcija.

Već nekoliko dana pada kiša, voda nije kvalitetna i to je tačno. Povećala se mutnoća i utvrđeno je prisustvo koliformnih bakterija. Međutim, to je tipična pojava koja nas prati oduvjek. To nije ništa novo. Treba reagirati i treba pisati, jer pritiskom građana može se postići napredak i promjena. Međutim, u tom pisanju treba pokušati biti realan.

Mi živimo na kraškom području, pa su ovakve pojave i promjene u kvaliteti vode sasvim normalne. Kao dokaz ovom članku prilažem tabelu u kojoj je prikazano koliko je bilo neispravnih uzoraka vode za piće u posljednjih 5 godina. Tabela prikazuje pregled broja kontroliranih uzoraka vode za piće, neispravnih uzoraka i parametara onećišćenja za period 2013. – 2017. godina (u 2017. godini za prva tri mjeseca).

Promatrajući po danima, samo u prva tri mjeseca 2017. godine imali smo ovakvih 5 dana kada voda nije odgovarala zahtjevima kvaliteta (26. januar, 07. i 22. februar, 07. i 21 mart).

6

Inače, za informaciju gađanima, svaki mjesec uzimaju se uzorci vode za piće koji odlaze na redovnu i po zakonu obaveznu kontrolu. U Bihaću, ovi uzorci uzimaju se sa 58 punktova u razvodnoj mreži i sa izvorišta. Uzorci se uzimaju sa pumpnih stanica, zdravstvenih ustanova, apoteka, škola, ugostiteljskih objekata, česmi iz domaćinstava i drugih punktova širom razvodne mreže. 

Prilažem i kartu centralnog vodovodnog sistema da vidite gdje se sve vrši stalno uzorkovanje. Postoje i karte za tri podsistema (Gata, Orašac, Kulen Vakuf-Ostrovica) koji se isto kontroliraju.

U redovnoj kontroli vode za piće mjere se temperatura, boja, okus, miris, mutnoća, rezidualni klor, električna provodljivost, pH, kloridi, utrošak KMnO4, amonijak, nitrati, nitriti i željezo od fizičko-hemijskih parametara i koliformne bakterije, Escherichia coli i enterokoke, od mikrobioloških.

Kontrolu vode za piće, prema propisima u BiH obavlja Zavod za javno zdravstvo USK. Ovaj Zavod je u skladu sa članom 9. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, 40/10; 30/12) akreditirani Laboratorij prema normama BAS standarda BAS EN ISO 9001 i BAS EN ISO/IEC 17025. Zavod u potpunosti zadovoljava tražene uvjete da provodi kontrolu vode za piće. Znači, JP Vodovod Bihać i Zavod obavljaju svoje dužnosti kontrole vode za piće, na način i u obimu minimuma koje propisuju pravila.

U tabeli možete vidjeti da se na godišnjem nivou obradi od 350 do preko 400 uzoraka vode.

Dva parametra u svim u svim godinama su problematična – mutnoća i prisustvo koliformnih bakterija. 
Mutnoća se intenzivnije javlja u periodu januar – mart, te u maju mjesecu, dok je u ostalim mjesecima rijetka pojava. Pojavljuje se u 13-19% uzoraka za promatranih 5 godina iz tabele, izuzevši 2017. gdje je udio 27% (radi se o prva tri mjeseca u godini kad je mutnoća inače najintenzivnija, zato je postotak veći u odnosu na ostale godine). Povezana je sa padavinama i topljenjem snijega kada velike količine vode dospiju u podzemne vode i zamute ih.

Pored povećane mutnoće, zabilježen je povećan sadržaj amonijaka (u šest od 1700 uzoraka) i povećan sadržaj rezidualnog klora (u tri od 1700 uzoraka), ali samo u 2013. godini, dok ih u ostalim godinama nema. Poboljšanje je rezultat boljeg upravljanja procesom dezinfekcije posljednjih godina.

Prisustvo koliformnih bakterija pojavljuje se u 14-17% uzoraka. Ovaj poremećaj povezan je sa mutnoćom i pojavljuje se u većini slučajeva kad i mutnoća. Escherichia coli i enterokoke pojavljuju se vrlo rijetko, u svega 4 uzorka (od 1700). Od toga tri uzorka su bila sa izvorišta Klokot, jedan sa Privilice. Prisustvo koliformnih bakterija fekalnog porijekla rezultat su ljudskih aktivnosti (komunalne otpadne vode, septičke jame, životinjske otpadne vode) i dolaze uglavnom istovremeno kad i zamućenje.

Mutnoća vode i pojava koliformnih bakterija mogu kod ljudi izazvati zdravstvene tegobe u želučano – crijevnom sistemu, urinarnom traktu i infekcije. Zato se uvijek u vrijeme pojave zamućenja stanovništvo upozorava da prokuha vodu prije upotrebe i od strane Zavoda za javno zdravstvo USK i od strane JP Vodovod Bihać. Problem zamućenja voda tipičan je za sva kraška područja i sva naselja u BiH i R. Hrvatskoj imaju ovaj problem.

sd

Toksikološke analize, potpuno su druga priča i potrudiću se da napravim novi članak tokom vikenda.

I ja bi sebi kupila mercedesa da imam para! Dotle vozim ono što imam i molim Boga da je ispravno!

Problem sa pojavom mutnoće i koliformnih bakterija u vodi i općenito stalne kvalitete vode je moguće riješiti na način da se u sistem uvedu savremeniji tehnološki postupci. Međutim za to su potrebne veće investicije. JP Vodovod izradio je projekte za ovu investiciju i pokušavaju se naći sredstva, ali jasno je u naslovu u čemu je problem. ...I ja bi sebi kupila mercedesa da imam para!... ili, u narodu se kaže da se ''prostremo'' onoliko koliko možemo.

 

Da još obrazložim zašto smatram da smo mi sebi najveći neprijatelji?

Zato što smo nerealni. Naše vodovodno poduzeće dobro radi, ali ne ...nema teorije da u medijima pročitate pohvale na račun ovog poduzeća, samo kritike. Najveća kritika je čini mi se, na broj zaposlenih, odnosno ''previše'' radnika. Ima li ih previše, moguće je utvrditi. U poduzeću radi 138 zaposlenih.

Izračuna se indikator dobrog upravljanja vodovodnim preduzećem, odnosno indeks produktivnosti. To je pokazatelj efikasnosti rada vodovodnog preduzeća, i dobije se kada se stavi u odnos broj zaposlenih i broj priključaka, a smatra se da je adekvatan kad je manji od 4. Iz Studije vodosnabdijevanja Općine Bihać koju je radio 2011. godine Institut za hidrotehniku GF Sarajevo, vidi se na str. 62 da je indeks produktivnosti u 2008. godini bio 4,3. U 2016. godini indeks, prema internoj evidenciji poduzeća, bio je 3,16, znači smanjen je. Na primjer, Brisel ima indeks 3,2, Bursa u Turskoj 4,6, Prag 8,3 itd.

Ako bi bili pošteni prema zaposlenima, ne smijemo zanemariti stanje u kojem posluju (ratom uništena i stara infrastruktura, slaba ekonomska situacija u cijeloj zemlji, kašnjenja građana s plaćanjem računa itd.). Ja bih prije zaključila da zaposleni u ovom poduzeću ulažu veliki trud u radu. Samo za primjer, u 2016. godini evidentirano je 1586 kvarova (curenja) u vodovodnoj mreži, 86 začepljenja kanalizacijske mreže, 140 zvučno detektiranih curenja. Prostom matematikom dolazi se do broja intervencija (1812), što bi u prosjeku bilo pet intervencija dnevno. 

Ne smijemo zanemariti ni činjenicu, da se voda naplaćuje po potrošnji, odnosno prema isporučenoj količini, a ne proizvedenoj. Na osnovu podataka o proizvodnji i potrošnji vode, količina neobračunate vode na godišnjem nivou prelazi 50%. To je smanjeno u odnosu na 2008. kad su gubici prelazili 61%. Još da spomenem, da 98% stanovnika Grada Bihaća ima položene cijevi za vodu do svoje kuće ili stana, a prosjek za Federaciju je 60%, za BiH još i niži. Ja čestitam ovom poduzeću na radu. Ovo je naše poduzeće i tako mu se trebamo obraćati, a ne kao da je to nešto tuđe.

 

Plaćamo li mi svoje račune? 

Čitamo ovih dana i o dužnicima. Informacija za vas, broj korisnika koji ne plaćaju račune duže od tri mjeseca kreće se između 3 000 i 5 000, po kvartalima. Broj dužnika koji su tuženi sudu kreće se između 255 do 1557 za domaćinstva i 30-40 za pravna lica. Podaci su za 2016. godinu. Ovaj put neću spominjti sve kuće i vikendice čije cijevi izlaze pravo u Unu, pa se čudimo kako Unom plutaju fekalije. Neću spominjati ilegalne priključke, niti problem koji nas tek čeka. Napravili smo izvanredan kanalizacijski sistem i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, ali se nismo priključili na njega! Pa šta mislite ko će to održavati, Njemačka? 
E zato smo sami sebi neprijatelji!

 

(Cazin.NET)

Topic
Objavio: Pet, 08/09/2017 - 17:13

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top