Dramatično u Krajini: Pobuna u policiji, Agan Bunić pismom raskrinkao vlast

č

Sindikat policije Unsko-sanskog kantona najavio je mogućnost javnih okupljanja i zahtijevanja ostavki odgovornih nosilaca vlasti ukoliko se ne povuku nacrti zakona o policijskim službenicima i zakona o unutrašnjim poslovima USK, koje je Vlada USK uputila u skupštinsku proceduru.

Tim povodom predstavnicima međunarodne zajednice pisao je i predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Skupštine USK Agan Bunić tvrdeći da je sporno i imenovanje komesara.

Predsjedavajući Skupštine USK u svom pismu direktno priznaje da se politika umiješala u rad policije i da svojim nerazumnim postupcima ugrožava sigurnost građana u USK. Na raspisivanje konkursa za izbor članova Nezavisnog odbora već je potrošeno 22.000 KM a rang liste su se poništavale jer većini u USK nisu odgovarali orijavljeni kandidati.

-Na zadnjem provođenju konkursne procedure koja se održala dana 20.9.2023.godine u prostorijama Skupštine Unsko – sanskog kantona išlo se do te mjere da se politički instruisani kadrovi i zastrašeni nisu pojavili na intervju što je bio još jedan od razloga rušenja ove konkursne procedure.

U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da aktelna vlast na kantonu, zajedno sa resornim ministrom Ministarstva unutrašnjih poslova pokušava usvojiti izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko- sanskog kantona i izmjene Zakona o plicijskim službenicima Unsko-sanskog kantona, sve u toku otvorene procedure izbora Nezavisnog odbora, čijim se izmjenama prilagođavaju uslovi trenutnim licima koja ne ispunjavaju uvjete za poziciju policijskog komesara i sve to kroz obrazloženje pravdaju da se tom izmjenom pokušava osigurati da na kanton ne dođe lice sa područja drugog entiteta/kantona iz čega proizilazi da javni konkursi ne uključuju kandidate sa područja cjele BiH već samo Unsko – sanskog katona, navodi Bunić u pismu Visokom predstavniku, američkom ambasadoru, te ministru unutrašnjih poslova FBiH i direktoru FUP-a.

Inače, Bunić je zastupnik NES-a, stranke koja već dvije godine raztličitim manipulacijama nastoji održati kontrolu nad operativnim radom policije. Pri tome su prevarili bivšeg komesara Muju Koričića i umjesto u sektor iz kojeg je opet mogao biti vršilac dužnosti poslali ga u penziju. Policijom rukovodi načelnik kriminalističke policije Jusuf Mešić koji nema odgovarajući čin. On je samostalni inspektor, a u MUP-u USK ima bar četiri, ili pet glavnih inspektora koji ispunjavaju uslove za komesara.

Bunić je u svom pismu kritikovao i aktuelnog ministra unutrašnjih poslova USK tvrdeći da je prekoračio zakonska ovlaštenja.

– Iz navedenog proizilazi da ministar u ostvarivanju zakonom propisanih ovlaštenja prema Upravi policije nema nadležnost vršiti raspored policijskih službenika na druga radna mjesta za koja ispunjavaju potrebne uvjete. Navedeno se odnosi i na eventualni raspored načelnika Sektora kriminalističke policije Mešić Jusufa na drugo radnog mjesto, obzirom da je imenovani postavljen na radnom mjestu sa kojeg po sili zakonske odredbe ostvaruje ovlaštenja u rukovođenju Upravom policije, ali više ne ispunjava uvjete neophodne za obavljanje poslova datog radnog mjesta u dijelu koji se odnosi na pripadajući čin, navodi se u pismu.

Prema njegovom mišljenju Vlada USK svojim svjesnim opstrukcijama dovodi u pitanje funkcionalnost policije, a samim ti i sigurnost građana. Kao primjer naveo je funkcionisanje Policijskog odbora koje je izazvalo niz dilema.

-Tako je nedavno donesenim rješenjem broj: 05-01/02-30-2-46/22 od dana 28.11.2022. godine Policijski odbor uvažio žalbu policijskog službenika Libić Mehmeda izjavljenu na rješenje policijskog komesara u postupku internog raspoređivanja. Međutim, dispozitivom istog rješenja poništena su i rješenja koja su se odnosila na raspored drugih policijskih službenika, iako nisu bila obuhvaćena žalbom i nisu bila predmetom postupka.

Tadašnji članovi Policijskog odbora Redžić Sanid i Burzić Nermin obratili su se Ministarstvu sa dopisima zaprimljenim pod brojem protokola 05-01-30-2-56/22 od 30.11.2022. godine i 05-01-30-2-46/22 od 29.11.2022. godine, ukazujući da za doneseno rješenje u predmetu Libić nisu glasali, iako se odluke donose većinom glasova, te da je predsjedavajući ovog tijela samoinicijativno izmjenio donesene odluke. Nakon kratkog vremena, Ministarstvu je dostavljen novi zaključak Policijskog odbora broj: 05-01/02- 30-2-46/22 od dana 01.12.2022. godine kojim su određene tačke prvostepenog rješenja stavljene van snage. Međutim, posljedice donesenih odluka Policijskog odbora u konkretnom slučaju reflektirale su se veoma negativno na rad i funkcionisanje Ministarstva, te dovele u pitanje samo rukovođenje Upravom policije. Navedeno iz razloga što su proizvele situaciju unutar koje su u određenom momentu nastale dileme po pitanju policijskog službenika koji je de fakto ovlašten rukovoditi policijsim organom, navodi se u pismu.

Na ovako alarmantno stanje ukazao je svojevremeno načelnik Ureda Komesara, Uprava policije, dana 01.12.2022. godine, kada aktom broj: 05-04/30/22 od ministra Ministarstva zatražio da se u cilju održavanja operativnosti i nesmetanog funkcionisanja Uprave policije hitno poduzmu neophodne radnje i donese odluka ko će rukovoditi policijskim organom. U svom aktu načelnik Ureda komesara navodi da je od strane Alić Asmira, načelnika Sektora uniformisane policije zaprimio depešu broj: 05-04/02-4/22 od 01.2.2022.godine, u kojoj se obavještavaju sve organizacione jedinice da je imenovani Alić, sa pozicije svog radnog mjesta nadležan da rukovodi Upravom policije. U aktu načelnik Ureda komesara dalje navodi da je istog dana zaprimio i depešu načelnika Sektora kriminalističke policije Mešić Jusufa broj: 05-04/03-3292/20 od dana 01.12.2022.godine u kojoj se sve organizacione jedinice obavještavaju da Mešić rukovodi Upravom policije.

Zabrinuti su i u sindikatu policije iz kojeg najavljuju izlazak na ulice ukoliko se usvoje izmjene zakona kojim vlast želi olakšati dolazak na pozicije ljudima bez odgovarajuće spreme, piše Ljudski.ba.

-Mi ćemo putem naših tijela donijeti određene odluke koja će moguće ići u pravcu javnih okupljanja i traženja ostavki onih koji ne čuju naš glas. To su i resorni ministar i članovi Vlade i Skupštine USK, naravno, kazao je Mahmut Alagić, predsjednik pomenutog sindikata.

Pored toga što se derogiraju njihova prava nacrtom pomenutih zakona, navode kako predlagač nije prihvatio niti uvažio niti jedan njihov prijedlog ili sugestiju.

-Mi smo naše prijedloge poslali komisiji koja je radila na nacrtima, ali je potom resorni ministar odbacio devedeset posto naših zahtjeva. Predloženim zakonskim rješenjima unazađuje se položaj policijskih službenika i oni gube mnoga ranije stečena prava, kaže Alagić.

Prema mišljenju sindikata, mnoge stvari u predloženim zakonskim rješenjima su problematične i idu u pravcu većeg upliva politike u poslove policije, kao što su izbor i imenovanje nezavisnog odbora koji potom bira komesara policije.