Pirić: Ekskurzija u jame za ove u košuljama i lakovanim cipelama

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Nastavljena je danas redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, započeta jučer.  

Zastupnici će danas raspravljati o nizu izvještaja o radu institucija u prošloj godini, između ostalog Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Fonda za zaštitu okoliša, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba, te Agencije za bankarstvo FBiH.

Izvještaji o radu

Pred federalnim poslanicima je i informacija o stanju u rudnicima koji su u sastavu Koncerna ''Elektroprivrede BiH'', i to za period od 2009. do 2017. godine.

Za razliku od dosadašnje prakse, ovaj put će zastupnici glasati o zakonima i izvještajima koji su se našli na dnevnom redu jučer i danas tek po okončanju rasprave o svim tačkama dnevnog reda.

Tokom rasprave o izvještajima o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, zastupnica SBB-a Sanela Prašović-Gadžo je kazala da se iz izvještaja ne vidi kakvo je tačno poslovanje, kako se upravlja imovinom, te da ono što je navedeno nije dovoljno da izvještaji prođu.

- Nije dovoljno da se kaže da se radi u duhu dobrog domaćina. Ja bih voljela da vidim podatke o poslovanju, ko tamo radi, koliko tamo radi, kakav je prihod, ko su im dobavljači, a to se ne vidi iz izvještaja, ali može se vidjeti koliko je puta BIHAMK asistencija izašla da vidi auta. To je podcjenjivanje Vlade FBiH i nas. Tako i za dionice. Kaže se da su bezvrijedne, da će se ići u prodaju, broker ne može da ih proda. Pa dajte da vidimo koje su to dionice. Brojčano nema rezultata. To nije dovoljno da ovaj izvještaj prođe – rekla je Prašović-Gadžo.

Podsjetimo da ova agencija upravlja, između ostalog, Umax benzinskom pumpom, Emirat studentski dom i hotel, drugim nekretninama, dionicama, vozilima, građevinskim materijalom, novcem... u vrijednosti od blizu 15 miliona KM.

Zastupnik SDP-a Irfan Čengić naglasio je da je ova agencija jedino što funkcionira od cijelog seta antikoruptivnih zakona, te da je žalosno što u Tužilaštvu FBiH još nije formiran odjel predviđen zakonom.

- Malo je oduzete imovine jer sudovi ne žele da donose presude kojima se oduzima imovina. U Makedoniji uzimaju preko 300 auta i dodijele ih domovima. Trošimo milione maraka na službene automobile umjesto da oduzimamo imovinu – ukazao je Čengić.

Prašović-Gadžo je je istakla da se treba vidjeti kako upravljaju imovinom, i da su u pitanju izvještaji o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju, a ne o tome da agencija postoji. Dodala je da joj je žao i što nema nikoga iz Vlade da odgvoori kada će biti novo imenovanje direktora agencije, s obzirom da je aktuelni imenovan 2015. godine.

 

Nismo zatvorili vrata

Kenan Kapo, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, odgovorio je da im izvještaje dostavljaju firme, upravitelji koje imaju tamo, te da imaju odgovore na postavljena pitanja. 

 

- Kada je riječ o imenovanju, ja sam imenovan u skladu sa Zakonom o državnoj službi, i sva moja rješenja su u skladu sa tim zakonom. Državna služba ne poznaje mandat. Ako ovo ide u drugom pravcu, mogu dati ostavku. Nisam bogom dan. Malo je vrijeđanje i tih ljudi koji tamo rade da se kaže nismo ništa uradili. Iskreno, prepoznati smo u pravosudnoj zajednici, i ne samo tu. Za svako pitanje novinara i bilo koga, nismo zatvorili vrata – kazao je Kapo.

 

Stanje u rudnicima

Okončana je rasprava o stanju u rudnicima koji su u sastavu Koncerna Elektroprivrede BiH, u periodu od 2009. do 2017. godine.  

Tokom rasprave je Elzina Pirić, šef Kluba poslanika PDA, između ostalog je zatražila da Vlada više pažnje posvetu rudnicima, te naglasila da rudari nisu zaslužili ovakav odnos.

- Broj rudara je smanjen za 2.500, a broj u administraciji je rastao – ukazala je Pirić i istakla da su rudari dovedeni u situaciju da za 600 KM silaze u jamu, a proizvodnja je narasla za milion tona.

-Predlažem ekskurziju za uvažene parlamentrace i članove Vlade, sve ove koji nose bijele košulje i lakovane cipele – kazala je Pirić i apelovala da se da podrška rudarima da probleme riješe u okviru Elektroprivrede jer ona ima sredstva.

- Dajte podršku rudarima da se prema njima EP ne odnosi maćehinski i da ulaže sredstva koja je obećala, ne samo 50 posto – dodala je Pirić.

Odbor za energetiku Predstavničkog doma donio je jednoglasno zaključke o kojima će se glasati kasnije, i to da se Elektroprivreda BiH i uprave rudnika zadužuju da uplate plaće i topli obrok rudarima, EP BiH da u roku od deset dana uradi analizu održivosti eksploatacije rudnika, zadužuju se Vlada FBiH, uprave rudnika i EPBiH da sagledaju mogućnost korigovanja cijene uglja koju plaća EPBiH, te, konačno, da se sagleda mogućnost restruktuiranja rudnika.

Istovremeno, Klub poslanika SDP-a BiH u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, predložio je pet zaključaka, koji su vrlo slični onima koje je danas uputio i Sindikat radnika rudnika FBiH.

Podsjetimo da su iz Elektroprivrede BiH poslanicima dans prezentirali podatke po kojima je akumulirani gubitak svih rudnika na kraju 2017. godine iznosio 769 miliona KM, obaveze su dostigle 748 miliona KM, a dobijeno je negativno mišjenje revizora na konsolidirani izvještaj.

- Rezultat grupe je bio negativan, i iznosio je minus 33,4 miliona KM. Kada se sabere gubitak rudnika i dobit EPBiH, rezultat je minus 14 miliona KM – rekao je poslanicima Emir Aganović iz Elektroprivrede (EP) BiH.

Naveo je i da su najveće gubitke imali rudnici Zenica i Breza. Istakao je da je zabrinjavajuće da je gubitak značajan u odnosu na kapital jer obaveze rastu brže nego imovina.

No, ukazao je i da je proizvodnja rasla i to sa 5,1 milion tona u 2009. godini na 5,5 miliona tona u 2017. godini, a broj zaposlenih je smanjen sa 10.460 na 8.265., što smatra dobrim, ali da to još nije dovoljno.

- Bez radikalne promjene produktivnosti većina rudnika je neodrživa, a obim prizvodnje je ograničen – zaključio je Aganović.

Izvor: