Energetska efikasnost u Općini Cazin

Home

Energetska efikasnost u Općini Cazin


Općina Cazin jedna od 25 općina u BiH koje učestvuju u treninzima u okviru projekta DELTER koji je finansiran od strane Evropske unije.

Prvi ovakav trening održan je od 26. do 28. oktobra na Vlašiću gdje se govorilo o temama “Pokretanje i vođenje općinskih energetskih projekata” i “Upravljanje projektima”, a do ljeta 2012. godine predviđeno je više treninga različite tematike iz sfere energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Eksperti predavači iz oblasti energetske efikasnosti i voditelji prvog treninga ispred DELTER-a bili su Oliver Spätgens i Davor Sušić. DELTER projekat je finansiran od strane Evropske unije sa ciljem da se obezbijedi podrška Bosni i Hercegovini u ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o energetskoj zajednici JIE sa fokusom na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Jedan od preduslova za bolje upravljanje energijom i zaštitu okoliša je usvajanje zakonske regulative, kao i usaglašenih strateških i operativnih planova. U BiH je poslednjih godina napravljen veliki pomak u institucionalnom jačanju države i donošenju propisa iz oblasti održivog razvoja i zaštite okoline.

Direkcija za evropske integracije je usvojila pristup BiH ka približavanju Evropskoj uniji za desetak oblasti, među njima i za okolinu. Postoje entitetski zakoni o zaštiti okoliša, te odgovarajuća entitetska tijela koja se bave kontrolom stanja u ovoj oblasti sa aspekta primjene postojećih zakona.

Osim zakona, usvojen je i međuentitetski Nacionalni plan aktivnosti u oblasti okoliša za BiH (NEAP). Vezano za ovu oblast, Općina Cazin ima usvojen Strateški plan za vode, zaštitu okoliša i komunalnu djelatnost, a u toku je i izrada Lokalnog akcionog plana za životnu sredinu (LEAP).

Isto tako, Općina Cazin jedna od 30 izabranih općina u BiH kojoj će UNDP pružiti podršku pri izradi LEAP-a u okviru MDG-F programa Očuvanje okoliša i klimatske promjene, odnosno “Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH”.

Objavio: Sat, 10/12/2011 - 15:24

Facebook komentari

Back to top