Evo kad i gdje je Krajina bez struje narednih dana

.
Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

 

BIHAĆ 

Dana 12.07.2024. godine

 · od 06:00 do 09:00 sati kupci trafopodručja: Klisa, Rudnik Rajnovci-Gipsana, Vodovod Toplica, Lužine,Ćelije, Orašac – Grad, Orašac 1, 3 i 2, Duljci, Ćukovi, GSM Repetitor Ljutoč, Vodovod, Kulen Vakuf 1 i 2, Green Water, EVP, Ostrvica, Sklop, GSM Boškovića Greda, Palučci 1,2 i 3, Martin Brod 1 i 2, Karanovići, Bojati, GSM Bojati 2, Adžići, Vekići, Grbići, Bambijeri, Veliki Cvjetnić škola, Kneževići, Pašarići, Dolovi, Podvučijak, Babići, Vaganj. 

Dana 12.07.2024. godine

· od 06:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Harmani škola,

 · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Bahovo, 

BOSANSKI PETROVAC 

Dana 12.07.2024. godine

· od 06:00 do 09:00 sati kupci trafopodručja: Očigrije, Selište, Tarbučki Do, Krnjeuša 3, SE Krnjeuša 1, Zapoljak, Krnjeuša 2, Pilana, Krnjeuša 1-centar, Fana, Lastve, Salati, Krnjeuša 3-selo, Mali Risovac, Mali Risovac 2, Risova Greda, Guskarice, Rakovica 1, Rakovica 2, Vranovina 2, Vranovina 3, Bulajići, Brestovac, Vođenica 4, Miljuši, Brkljači, Jelića Glavica, Divna, Vođenica 2, Vranovina 1, Vođenica 3, Vođenica 1, Kerkezi, Jovanići, Ivanići, Kula, Duliba, Gradina, Redžin kraj, GSM Lipa, Lipa 1, OZ Vrtoče, Glavica 1, Glavica 2, Bjelaj 2, Bjelaj 4, Bjelaj 1, Bjelaj 3-Cimeše, Jazbine, Vekići, Bjelajski Vaganac, Vrtoče 1, Kućni u TS 35 kV Vrtoče. 

Dana 12.07.2024. godine 

· od 09:00 do 11:00 sati kupci trafopodručja: Smoljana 1 i 2, Tavani,

· od 12:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Kapljuh 1, Kapljuh 2-Runići, GSM Solomoni, Vučkovića Do, Stankovići, Bravski Vaganac, Janjila 1, Janjila 2, Roginovac, Janjila 3, Jasenovac, GSM Lisina, Podsrnetica, Jeličići, Gvozdenovići, Bravsko 1, Klenovac, Polje, Bunare 

CAZIN 

Dana 12.07.2024. godine

· od 08:00 do 09:00 sati kupci trafopodručja: Robot, Kapići 2, Lojićka nova, 

BUŽIM

 Dana 12.07.2024. godine 

· od 08:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Bezi,

KLJUČ 

Dana 12.07.2024. godine 

· od 09:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Zgon 1,2 i 3, separacija Selimović, Pervići, Humići, Bešići, Vukovo selo, Krantići, Ljutića brdo, Plamenice, Prhovo 2, Crljeni 1 i 2, Banjica 1,2,3 i 4, Kneževići, 

VELIKA KLADUŠA

Dana 12.07.2024. godine

· od 07:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Hukića brdo – NNI na DRO ul.Ahmeta Fetahagića 

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.