Evo kad i gdje u Krajini neće biti struje

.
Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

 

BIHAĆ

Dana 11.09.2023. godine

· od 09:00 do 16:00 sati kupci trafo-područja Vukovića progan,

Dana 12.09.2023. godine

· od 09:00 do 16:00 sati kupci trafo-područja Željeznička stanica 1, Mali Lug 1 i 2,

 

· od 10:00 do 12:00 sati kupci trafo-područja Ripač 1, 2 i 6,

Dana 13.09.2023. godine

· od 09:00 do 16:00 sati kupci trafo-područja Majdan, Turija 1 i 2, Johovac,Vrsta Selimovići, Bašani, Vodovod Turija, Rekići - Vrsta 1, 2 i 3, Gata Krnja, Panjigrad, Mušića Poljane, Gata Turska, Mala Peća, Farma Mala Peća, Ikići, PP Dobro gata, Rezervoar Gata, Gata Ilidža i Gata 1,

CAZIN

Dana 12.09.2023. godine

· od 08:30 do 15:30 sati kupci trafo-područja Škrgići,

Dana 13.09.2023. godine

· od 08:30 do 16:00 sati kupci trafo-područje pećigrad 2,

BOSANSKA KRUPA

 

Dana 12.09.2023. godine

· od 07:30 do 16:30 sati kupci trafopodručja Kloster Meier Majdan, Crno Vrelo, Drenova Glavica, Donja Ljusina, Gornja Ljusina, Ljusina Škola, Pilana Ljusina, Krivodol, Redak, Varmezi, Kajtezi, Donja Bukovska, Ćevanuše, Gornja Bukovska, Vrletnica, Hasanovića Selo, Otoka Bešići, Voloder 2, Vrletnica 2, Otoka Centar, Otoka-Orašlje, RP Otoka, Johova Dolina, Otoka-Škola, Otoka Vodovod, Mujagići, Majdan-Bešići, Podmračaj Crkvina, Crkvina 1, Manda, Šipad Otočanka, Baštra 2,3,4 i 5, Stolarija Aldža, Baštra-Servis, Smrdan, Vajagića Brdo, Prokop, Ivanjska Bare, Lončarevac, Grkovac, Glodina, Rašete, Ivanjska Centar, Donja Ivanjska 1, Donja Ivanjska 2

 

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.