Evropski sud pravde: Žene koje trpe nasilje u porodici mogu dobiti izbjeglički status

,

Evropski sud pravde presudio je da se ženama može dati status izbjeglice ako im u zemlji porijekla prijeti fizičko ili psihičko nasilje, što uključuje seksualno nasilje i nasilje u porodici.

Presuda je donesena na osnovu slučaja turske državljanke kurdskog porijekla koja je izjavila da ju je porodica natjerala na brak, a da joj je muž prijetio i da ju je tukao, prenosi Deutsche Welle.

Ona je podnijela zahtjev za dobijanje međunarodne zaštite u Bugarskoj, rekavši da bi njen život bio ugrožen ukoliko bi se vratila mužu.

Izbjeglički status se dobija ako je osoba napustila svoju zemlju zato što je proganjana zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi.

Sud je sada jasno odredio da se žene u cjelini mogu posmatrati kao društvena grupa, dodavši da im se čak i ako žene ne ispunjavanju „izbjegličke karakteristike“ i dalje može odobriti tzv. supsidijarna zaštita.

To važi ako su zaista u opasnosti da postanu žrtve nasilja ili čak da budu ubijene.