Finansiranje poljoprivrede po stopi od nula posto u BBI banci

bbi

Javni poziv za obrtnike i privredna društva Općine Konjic

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Općine Konjic i Bosna Bank
International d.d. Sarajevo potpisanog 15.06.2022. godine objavljen je Javni
poziv za subvencionirana finansiranja za obrtnike i privredna društva koji se
bave poljoprivrednom djelatnošću na području Općine Konjic. Tekst Javnog
poziva dostupan je ovdje.
Riječ je o Ugovoru koji će obrtnicima i privrednima društvima koji se bave
poljoprivrednom proizvodnjom, a imaju sjedište na području Općine Konjic,
omogućiti da apliciraju u BBI banci  za subvencionirana finansijska sredstva po
stopi od nula posto. Maksimalan iznos odobrenih finansiranja za jedno privredno
društvo iznosi 500.000,00 KM, a za obrtnike do 100.000,00 KM. Rok za otplatu
je do 48 mjeseci, uz mogućnost grace perioda do šest mjeseci.
Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim
kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Konjic”
lično u podružnici BBI banke u Konjicu na adresi ul. Maršala Tita br. 35,
88.400 Konjic ili putem elektronske pošte: konjic@bbi.ba  
Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva
počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do
utroška sredstava ili najdalje do 31.12.2022.g. 
Dodatne informacije vezane za Javni poziv se mogu dobiti putem: e-maila:
info@bbi.ba ili besplatne info linije: 080 020 020.

Izvor: