Firma u BiH traži 200 radnika, 1 KM po ubranom kilogramu borovnice

Načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa predstavnikom kompanije ”Elisa Berry BH” Živinice i ove godine usaglasio potrebe za 200 sezonskih radnika za berbu borovnica na plantažama u Dubravama Donjim i Bašigovcima.

Načelnik Samir Kamenjaković je u saradnji sa predstavnikom kompanije ”Elisa Berry BH” Živinice i ovegodine usaglasio potrebe za 200 sezonskih radnika za berbu borovnica na plantažama u Dubravama Donjim i Bašigovcima.

Berba će trajati dva mjeseca od 01. juna 2018. godine, a sprovodit će se u zavisnosti od vremenskih uslova. Radno vrijeme za berbu je od 7 do 17 sati.

Za svakog radnika berača sklopit će se ugovor o djelu. Plaćanje je po učinku odnosno za ubrani 1 kg borovnice – 1 KM, isplata bi bila svake sedmice za prethodnu sedmicu, rečeno je iz općine Živinice.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković poziva sve zainteresovane građane koji žele da učestvuju u ovom sezonskom poslu, da se što prije jave na Info pult u Šalter sali Općine Živinice ili pošalju svoje osnovne podatke (ime, prezime i broj telefona) na e-mail adresu: press@opcinazivinice.ba.

Izvor: