Formira se nova cijena plina, Vlada FBiH dala saglasnost

.
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, koja iznosi 1.095 KM po metru kubnom.

 

Na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području FBiH, počevši od 1. oktobra, koja iznosi odnosno 1.095 KM po kubnom metru.

Važno je naglasiti da u u ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenim novinama FBiH, zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je Energoinvest d.d. Sarajevo 11. oktobra godine uputio Federalnom ministarstvu trgovine zahtjev za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te potrebno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

U zahtjevu je navedeno da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife i hitno je potrebna korekcija cijene u skladu sa aktuenim dešavanjima na svjetskom tržištu, a s ciljem obezbjeđenja kontinuirane isporuke.

Podsjetit ćemo, u julu ove godine je već donijeta odluka o povećanju cijene plina. Tada je zabilježen porast cijene prirodnog plina za 23,3 posto, pa su privredna društva na području FBiH metar kubni plina plaćali 1000 KM.

Sada, ostaje da vidimo da li će Vlada KS i Vlada FBiH subvencionirati cijenu plina, s obzirom na inflaciju i enormno visoke cijene, prvenstveno namirnica, te ostalih proizvoda.

U razgovoru za Klix.ba, resorni ministar Nermin Džindić je najavio da se ta odluka razmatra.

"Mi smo dobili zahtjev od Energoinvesta, zahtjev za povećanje od 9,7 posto. Mi smo taj zahtjev obradili i proslijedili Federalnom ministarstvu trgovine na saglasnost, a imamo sastanak sa direktoricom Energoinvesta i sa timom iz mog ministarstva gdje ćemo razgovarati o načinu i modelima podrške subvencioniranja i vrlo vjerovatno ćemo napraviti nekoliko varijanti ili modela i odmah predložiti takve vrste modela u četvrtak na sjednici Vlade FBiH. Modeli će se vjerovatno odnositi na podršku ovih 9,7 posto u odnosu pola-pola između Vlade FBiH i Vlade Kantona Sarajevo", kazao je Džindić.