Forto potpisao ugovor sa firmom koja je na crnoj listi SAD-a

c

Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) jučer je objavio novu listu sankcionisanih firmi i osoba iz Bosne i Hercegovine.

Među sankcionisanim firmama našla se i kompanija koja ima ugovor s BiH za nabavku opreme za digitalizaciju javnog servisa.

Ministar saobraćaja i komunikacija BiH, Edin Forto, u januaru 2024. godine potpisao je ugovor s ovom kompanijom. Nositelj konzorcija firmi koje su potpisale ugovor s državom BiH bio je Momčilo Đukić, koji je predstavljao firmu Sirius 2010.

Forto je danas pozdravio aktivnosti OFAC-a u cilju sprečavanja kršenja ili aktivnosti koje predstavljaju prijetnju provođenju Dejtonskog sporazuma, naročito s ciljem sprečavanja koruptivnog djelovanja. Među sedam firmi iz BiH koje su jučer dodate na OFAC-ovu listu sankcioniranih nalazi se i Sirius 2010, nositelj konzorcija izabranog za provođenje druge faze digitalizacije RTV signala, vrijedne 25,8 miliona KM bez PDV-a.

S obzirom na novonastale okolnosti, ministar Forto je naložio Komisiji za praćenje provođenja projekta digitalizacije da dostavi izjašnjenje Konzorcija o tome da li je u skladu sa potpisanim ugovorom u stanju realizirati opće i posebne uvjete iz tenderske dokumentacije te da sačine cjelovit izvještaj o provođenju projekta. O detaljima ovog izvještaja, uz mišljenja relevantnih institucija, bit će informirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Ugovor sa Konzorcijem kojeg čine Sirius 2010 iz Banje Luke i Odašiljači i veze iz Zagreba, potpisan je u januaru ove godine na osnovu tendera raspisanog sredinom 2022. godine u mandatu prethodnog Vijeća ministara BiH, na koji su pristigle samo dvije prijave.

Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) jučer je objavio novu listu sankcionisanih firmi i osoba iz Bosne i Hercegovine.

Među sankcionisanim firmama našla se i kompanija koja ima ugovor s BiH za nabavku opreme za digitalizaciju javnog servisa.

Ministar saobraćaja i komunikacija BiH, Edin Forto, u januaru 2024. godine potpisao je ugovor s ovom kompanijom. Nositelj konzorcija firmi koje su potpisale ugovor s državom BiH bio je Momčilo Đukić, koji je predstavljao firmu Sirius 2010.

Forto je danas pozdravio aktivnosti OFAC-a u cilju sprečavanja kršenja ili aktivnosti koje predstavljaju prijetnju provođenju Dejtonskog sporazuma, naročito s ciljem sprečavanja koruptivnog djelovanja. Među sedam firmi iz BiH koje su jučer dodate na OFAC-ovu listu sankcioniranih nalazi se i Sirius 2010, nositelj konzorcija izabranog za provođenje druge faze digitalizacije RTV signala, vrijedne 25,8 miliona KM bez PDV-a.

S obzirom na novonastale okolnosti, ministar Forto je naložio Komisiji za praćenje provođenja projekta digitalizacije da dostavi izjašnjenje Konzorcija o tome da li je u skladu sa potpisanim ugovorom u stanju realizirati opće i posebne uvjete iz tenderske dokumentacije te da sačine cjelovit izvještaj o provođenju projekta. O detaljima ovog izvještaja, uz mišljenja relevantnih institucija, bit će informirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Ugovor sa Konzorcijem kojeg čine Sirius 2010 iz Banje Luke i Odašiljači i veze iz Zagreba, potpisan je u januaru ove godine na osnovu tendera raspisanog sredinom 2022. godine u mandatu prethodnog Vijeća ministara BiH, na koji su pristigle samo dvije prijave.