Globalno pitanje u vrijeme globalne zaraze: Kako sigurno djecu vratiti u školske klupe i edukativni proces ?

.
Globalna pandemija koronavirusa uticala je na sve sfere društva, pa tako i na obrazovni sistem, te je još uvijek neizvjesno da li će učenici novu školsku godinu dočekati u školskim klupama. Kako će se nastava od jeseni odvijati u školama u Federaciji BiH znat će se desetak dana prije njenog početka. Način izvođenja nastave neće biti jedinstven, jer će svaki kanton donositi odluku za sebe, ali je jedinstveno to da će sve ovisiti o epidemiološkoj situaciji i da će konačnu riječ dati struka, odnosno Krizni štab Federacije BiH...

 

BIHAĆ, 11. augusta - Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke ističu kako se razmatraju tri moguća scenarija za početak školske godine, a koji će biti provedeni u skladu sa epidemiološkom situacijom koja bude vladala u tom trenuku.

 

Prvi podrazumijeva odvijanje nastave u učionicama uz poštivanje mjera zaštite od koronavirusa. Prema drugom modelu, nastava bi se dijelom odvijala u učionicama, a dijelom on line. Treći model podrazumijeva potpuni povratak on line nastave, ali na način da se stvori zajednička digitalna platforma za digitalne sadržaje na kojoj bi bili svi najbolji sadržaji koji bi olakšali nastavu. Odluka o povratku u školske klupe zavisit će od resursa i mogućnosti svakog kantona, ističu u federalnom Ministarstvu obrazovanja i kažu kako ona neće biti jednoobrazna za cijelu Federaciju BiH. U školama USK koje čekaju na preporuku resornog Kantonalnog ministarstva, vrše se pripreme za redovni početak nastave.

Izvor: