Ivancov: Incko je smetnja postizanju kompromisa u BiH

INCKO
Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov smatra da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko smetnja postizanju kompromisa i donošenju odluka u BiH i da svojim izjavama zagrijava dosta komplikovanu situaciju.

"Smatramo da sva unutrašnja pitanja BiH, a to se tiče odnosa između entiteta, političkih opcija i partija u zemlji, treba da budu rješavana između samih strana unutar zemlje", istakao je Ivancov za "Glas Srpske" komentarišući Inckovu poruku Srpskoj i njenim zvaničnicima da su prešli "crvenu liniju" i da nije isključena mogućnost da će iskoristiti bonska ovlašćenja i posegnuti za smjenama.

On je smatra da mnoge današnje probleme, kao i one koji su bili ranije i doveli su do trenutne situacije, treba rješavati kompromisom unutrašnjih strana i snaga unutar zemlje.

Ambasador Ruske Federacije u BiH kaže da je sasvim prirodno i logično da građani i narodi BiH treba da rješavaju svoje probleme sami, bez bilo čijeg uticaja sa strane.

O mogućnosti da iz Ustavnog suda BiH odu stranci i prepuste donošenje odluka domaćim pravnicima, Ivancov je rekao da niko ne negira da je BiH nezavisna i suverena država, članica većeg broja ključnih međunarodnih organizacija koja teži da postane članica Evropske unije.

"Jedan od tih prioriteta i kriterijuma neophodnih za člantvo u EU jeste vladavina prava. Jedna od preporuka njemačkog nezavisnog pravnog eksperta Volfganga Pribea u tom kontekstu jeste povlačenje međunarodnih sudija iz Ustavnog suda BiH", istakao je Ivancov.

Komentarišući činjenicu da i 25 godina nakon Dejtona u BiH nije utvrđena međuentitetska linija, što je bila obaveza koja je davno trebalo da bude ispunjena, Ivancov je naveo da ne vidi ništa dramatično u tome što predlaže Republika Srpska, već da je riječ i apsolutno tehničkom pitanju kojem ne treba nikakva politizacija.

Za političku situaciju0 u BiH Ivancov je rekao da je komplikovana i napregnuta, ali da to ne treba dodatno dramatizovati, već treba tražiti rješenja za ova otvorena pitanja putem kompromisa i dijaloga između unutrašnjih strana.

"Sve to treba raditi na osnovu temeljnih principa Dejtonskog sporazuma, ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i širokih ovlaštenja dva entiteta uz poštovanje suvereniteta i integriteta BiH. To treba raditi na osnovu demokratskih procedura i postupaka koji su propisani u Ustavu BiH", zaključio je Ivancov.