Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata osnovanih u 2019.

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/06 i 51/09), člana 10. i člana 25. Statutarne Odluke („Službene novine Grada Cazina“, broj: 1/17), člana 119. Statuta Općine Cazin („Službene novine Općine Cazin“, broj: 13/10) a u vezi člana 15. Odluke o organizaciji i djelokrugu rada Jedinstvenog Gradskog organa uprave Grada Cazina („Službene novine Grada Cazina“, broj: 1/17) i člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za subvencioniranja malih biznisa koji se finansiraju sredstvima budžeta Grada Cazina i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda, a u vezi sa Pisma sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Grada Cazina, Gradonačelnik raspisuje JAVNI POZIV za odabir korisnika poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata osnovanih u 2019. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava poticaja za održivost privrednih subjekata osnovanih u 2019. godini koje će se financirati iz zajedničkih sredstava Grada Cazina i Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) kojeg finansira Vlada Švicarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za održivost privrednih subjekata osnovanih u 2019. godini se može preuzeti OVDJE!

Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za subvecijoniranje malih biznisa koji se finansiraju sredstvima budžeta grada Cazina i razvojnog programa Ujedinjenih naroda se može preuzeti OVDJE!

Prijavni obrazac za Startup osnovan u 2019. godini se može preuzeti OVDJE!

Biznis plan za Startup se može preuzeti OVDJE!

Prijavni obrazac za već osnovane privredne subjekte se može preuzeti OVDJE!

Biznis plan za već registrirane privredne subjekte se može preuzeti OVDJE!

Rok za podnošenje prijava je do 24.10.2019. do 15:30 sati.

Prijave sa prijavnim obrascem i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom javnim pozivom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na protokol Grada Cazina (šalteru broj 1.) na sljedeću adresu:

Grad Cazin

Trg Prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića bb,

77220 Cazin

sa naznakom:

„NE OTVARATI“ - Prijava na javni poziv za odabir korisnika poticajnih sredstava za održivnost privrednih subjekata osnovanih u 2019. godini“.

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.

 

Izvor: