Još jedan gubitak u Krajini: Preselio je Muhamed Ferizović- Medo

ehtr
Na ahiret je, kako smo saznali, preselio Ferizović Muhamed- Medo, bivši logoraš i predsjednik Udruženja logoraša Bosanski Petrovac.

Muhamed je imao u 75 godina i cijeli život je bio aktivan i predan član svoje zajednice, grada i države. 

Neka Allah dž.š. podari Muhamedu lijepi džennet, a njegovoj porodici sabur.

Izvor: