JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać nastavlja sa procesom modernizacije i poboljšanja svojih usluga (FOTO)

Očitanje stanja vodomjera i GPS lokacija putem mobilnih aplikacija nova je usluga koja je od danas u upotrebi u JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. Ovo preduzeće četvrto je  na kantonu koje uvodi očitanje stanja vodomjera i GPS lokacija putem mobilnih aplikacija na android platformi koja je nastala u suradnji sa preduzećem Infosys doo Bosanska Krupa.