Karadžić je sanjao Dušanovo carstvo a bojao se?- Nikada Srbi ne bi izdržali ono što muslimani izdržavaju u Sarajevu

asd
"Transkripti genocida" otkrivaju nove detalje: U trenutku kada su već stradale hiljade ljudi, a 70 posto teritorija bilo pod kontrolom srpske vojske, Radovan Karadžić u decembru 1992. godine je cinično predložio, da skupština donese deklaraciju o kraju rata

U okviru projekta "Transkripti genocida" objavljeno je ukupno 60 sjednica NSRS-a, koje u određenoj mjeri pokazuju atmosferu, namjere i ciljeve srpskog ratnog rukovodstva u BiH.

U decembru 1992. godine Radovan Karadžić je cinično predložio, u trenutku su već stradale hiljade ljudi, a 70 posto teritorija bilo pod kontrolom srpske vojske, da skupština donese deklaraciju o kraju rata.

-Deklaracija je izjava, ona deklariše, odnosno potvrđuje našu odlučnost da se završi rat. Naše jedinice su spremne da prime posmatrače koji mogu da spavaju s našom vojskom i da vide da li naša vojska želi da produžava rat. Sve drugo možemo dogovoriti političkim sredstvima. Mi ćemo praviti razumne ustupke drugim stranama koji nisu na našu štetu. Mi ćemo tražiti da ono što je naš pravedni zahtjev, počev od toga da se Neretva poštuje kao granica, do toga da mi tražimo izlazak na more, što međunarodna zajednica mora da uvaži pošto je granica Hrvatske smiješna, neopravdana. I to da se hrvatska vojska povuče. Malo smo mi prepravlјali vi nemate ispravlјanu verziju. Dakle, da se hrvatska vojska potpuno povuče na teritoriju Hrvatske.

Mogli smo raditi šta hoćemo 

Poslanik Dragan Đurić na 56. sjednici 1995. godine, kad su ratna dešavanja već bila završena, govori o propuštenim prilikama da srpska vojska izađe kao pobjednica iz sukoba, i strahovima od drugih naroda.

-Drugo, Amerikanci su nam dali 13 mjeseci, ne nama, srpskom narodu da riješimo pitanje da polupamo Sloveniju, Hrvatsku da radimo šta hoćemo ili da ostanemo u onoj Jugoslaviju, pa su uveli sankcije tri i po godine, nisu bombardovali do Goražda, koliko ja znam da je Goražde bilo beznačajno bombardovanje, da sateremo, a mi smo se bavili teorizmom i ostalim glupostima. Tukli smo Sarajevo, a nismo pješadijski ulazili itd. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći da satanizujemo ovaj narod zapadno od Drine, vjerovatno u interesu da se mi preselimo u Srbiju i da, jasno je meni da komunisti u Srbiji ne mogu da shvate da se mi svi preselimo u Srbiju i Kosovo da je sada svejedno i da postoje dva miliona šiptara i da je nas manje, a natalitet mi nemamo šanse sa njima i Srbija ukoliko se ne razgraniči sa šiptarima i sandžaklijama za negdje 15 godina neće imati, Srbi neće biti većina u Srbiji. Naša je zabluda, ja to ne zamjerim i ja sam bio u zabludi.

''Humano preseljenje''

Osuđeni ratni zločinac Radoslav Brđanin u januaru 1993. godine govoreći o "nemogućnosti" zajedničkog života u Republici Bosni i Hercegovini, rekao je da se "greške" iz prošlosti Srbima ne smiju ponoviti.

-Ja ću malo uprostiti Nјegoša - ako mislite u pregovore, Latini su stare varalice, ali niko tako ko Turčin ne laže. Od pregovora nema ništa. Mi njih moramo vojnički pobijediti i ne ponoviti grešku iz prošla dva rata. Koja je greška bila? Mi smo ih pobijedili a nismo ih kaznili. Sada ih moramo i pobijediti i kazniti.

O enklavama Srebrenica, Žepa i Goražde ovaj put u kontekstu "humanog preseljenja" je u oktobru 1993. govorio i Ratko Mladić navodeći "… da sam im ponudio, da pogotovo nakon ovih vidlјivih rješenja oko podele bivše BiH na troje... da se pokrene na ovoj komisiji na državnom i političkom nivou humano preseljenje stanovništva. Naši Srbi da izađu iz Zenice i Tuzle, a njihovi da izađu iz Goražda i sl".

Srbi ne bi izdržali

Radovan Karadžić se u januaru 1994. godine obraća skupštini u vezi rasprave o platformi za pregovore u okviru Ženevske konferencije.

-Makar i da spadnemo na 50 i koji procenat mi treba da budemo presrećni i prezadovolјni to je Dušanovo carstvo, ne budemo li bili zadovolјni zbog nekog potoka, pa čak zbog neke varošice mi rizikujemo da izgubimo sve. ...ali shvatite lјudi mi smo protiv čitavog svijeta stvorili ovu državu i sada nam niko ne osporava tu državu, ali se postavlјa to pitanje kolika je cijena za nezavisnost našu, rekao je Karadžić, te dodao,"molim vas gospodo nismo u onom stanju u kojem smo bili shvatite to, da ratujemo iz dva razloga, naš neprijatelј je mnogo bolјe naoružan, utreniran, raznovrsno ratuje i izdržlјiv strašno, nikada Srbi ne bi izdržali ono što muslimani izdržavaju u Sarajevu ili Mostaru npr. Mi bi digli ruke i rekli daj samo šta.

Izvor: