USK: Isplatni koeficijent za sve boračke naknade bit će uvećan

slika
Predstavnici Koordinacije boračkih organizacija i udruženja Armije RBIH i HVO su prilikom susreta sa Salkom Bukvarevićem, federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambebno-oslobodilačkog rata, zatražili povećanje ovoga koeficijenta u skladu s porastom svih troškova života.

Boračke Koordinacije na nivou FBiH postigle su dogovor da se taj koeficijent vrati na 1. U osnovi to znači povećanje blizu 4% na svaku od ličnog primanja, ukupno na mjesečnom nivou za ove kategorije preko 800.000 KM na godišnjem nivou 10 mil.

Istaknuto je kako je ovo jedini način na koji trenutno dok ne dođe do izmjene zakonskih akata naknade mogu biti povećane. Za ovo povećanje neće biti potrebna dodatna financijska sredstva jer su već planirana u Budžetu Federalnog Ministarstva za pitanja Boraca i RVI za ovu godinu.


Više o temi pogledajte u sljedećem prilogu: