Koga će Čović izabrati za novog sekretara Predstavničkog doma PSBiH?

covic

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebao bi 20. juna izabrati novog sekretara, nakon što je Marin Vukoja podnio ostavku zbog imenovanja za sudiju Ustavnog suda BiH.

Trenutno se kao mogući kandidat spominje Kristijan Zovko, bivši ministar pravosuđa u Vladi Zapadno-hercegovačkog kantona, no izvori kažu da on nema mnogo šansi da bude konačan prijedlog HDZ-a.

S obzirom na to da je sekretarka Doma naroda iz reda srpskog naroda, a sekretar Zajedničke službe PSBiH Bošnjak, novo imenovanje mora biti iz reda hrvatskog naroda. HDZBiH ima zadatak predložiti kandidata za ovu poziciju, no još uvijek nije donijeta konačna odluka.

Interes za ovu poziciju je veliki unutar HDZ-a, a svaka struja unutar stranke ima svog kandidata. Iako Zovko, koji se istakao kao ministar koji je poštovao zakone, ima podršku određenih članova HDZ-a, njegova kandidatura nije sigurna. Izvori navode da će konačnu odluku o kandidatu donijeti Dragan Čović, predsjednik HDZ-a.

Postoji nezadovoljstvo unutar stranke, posebno iz Srednjobosanskog kantona, jer većina pozicija na državnom nivou ide kadrovima iz Hercegovine. Ova situacija dodatno komplicira proces izbora novog sekretara.

Marin Vukoja, koji je nedavno izabran za sudiju Ustavnog suda BiH, već je predstavljen na zvaničnoj internetskoj stranici suda. Njegovim odlaskom otvoreno je pitanje ko će preuzeti njegovu poziciju u Predstavničkom domu PSBiH, a odgovor na to pitanje očekuje se 20. juna.