Koji su prvi, a koji zadnji predznaci Sudnjeg dana

Predznaci Smaka svijeta (kijameta) su događaji koji nam govore da je nastupanje ovog dana veoma blizu. Za ove predznake ne možemo znati vlastitim razumom, nego iz objave, znači iz Kur,ana i sunneta.

PRVI PREDZNACI:

Prvi i najveći predznak Smaka svijeta je to što je Allah, dž.š., Svog miljenika Muhammeda, a.s., uzeo s ovog svijeta (njegova smrt), prenosi Akos.ba.

Slijedeći su:

 1. smanjivanje znanja, i širenje neznanja;
 2. natjecanje ljudi koji su bili siromasi, nakon nekog vremena, u gradnji visokih zgrada;
 3. širenje smutnje; umnožavanje smrtnih slučajeva; uvećavanje anarhije, nereda i nemira;
 4. javno činjenje bluda, preljube i najružnijih djela; povećanje konzumiranja opojnih pića; smatranje privlačnim zabave i razvrata; neznanje porijekla (oca) rođenog djeteta;
 5. smanjenje broja muškaraca, a povećanje broja žena;
 6. međusobno sukobljavanje muslimana;
 7. dolazak na čelo zajednice ljudi koji su na niskom nivou, primitivci, izdajnici i zalimi s lošom naravi; davanje emaneta, posla i uprave onima koji nisu za to stručni;
 8. učestalost prirodnih nepogoda poput zemljotresa, poplava i požara;
 9. rijetko postojanje u zajednici lijepog ponašanja; preziranje časnih i čestitih ljudi; klanjanje dunjalučkim imecima; a musliman nesretan unutar takvog pokvarenog okruženja pri dolasku do kabura zavidjet će onome koji je u njemu i željet će smrt;
 10. pojavljivanje lažova, lažnih pejgambera
 11. ostavljanje džamija usamljenima; ostavljanje Kur,ana na zidovima, a znatno smanjivanje broja onih koji ga uče i djeluju  po njemu;
 12. pojave da čovjek iz kuće ujutro izlazi kao mu,min, a uvečer se vraća kao kafir; ili noć dočeka kao mu,min, a osvane kao kafir; iman se gubi zbog onog što se uradi ili izgovori, a da se to ni ne zna.

Kod koje osobe, kuće ili zajednice se nađu ova opisana stanja, znači da se kod iste pokvario poredak, ustrojstvo i narušio mir, te da je pred nastupanjem Smaka svijeta.

POSLJEDNJI PREDZNACI:

U vjerodostojnim hadisima navodi se jedan dio velikh predznaka Sudnjeg dana. Također, prenosi se da Sudnji dan neće nastupiti prije nego se oni dese.

Za njih saznajemo iz sljedećeg hadisa: Huzejfe b. Usejd el-Gifari, r.a., prenosi: “Sjedili smo i razgovarali o nekim temama. U tom trenutku Resulullah, a.s., nas je počastio svojim dolaskom. Upitao je: “O čemu razgovarate?“ A mi smo odgovorili: “Pričali smo o Smaku svijeta.“ Tada je Poslanik, a.s., rekao: “Smak svijeta neće nastupiti dok se ne desi ovih deset događaja:

 1. pojava velikog gustog dima koji će okružiti ljude;
 2. pojava Dedždžala koji će među ljude ubaciti veliku sumnju i vjernicima činiti veliko nasilje;
 3. pojava životinje zvane Dabbetu,l-erd, koja će govoriti s ljudima i kazivat će im jesu li mu,min ili kafir;
 4. izlazak sunca sa zapada;
 5. silazak na zemlju Isaa, sina Merjeminog;
 6. pojava plemena Je,džudž i Me,džudž, te njihova raširenost po krajevima;
 7. potonuće u zemlju jedne oblasti na zapadnoj strani;
 8. potonuće u zemlju jedne oblasti na istočnoj strani
 9. potonuće u zemlju jedne oblasti na Arapskom poluostrvu i
 10. pojava vatre od strane Adena koja će ljude tjerati do mjesta Suđenja.““

Pored toga, iz ummeta će se pojaviti i hazreti Mehdi. Hazreti Mehdi je dobri Allahov rob koji dolazi iz Poslanikove porodice. Alim je, arif i osoba izuzetnih osobina. Njegovo ime će se podudarati s imenom Pejgambera, a.s., i od ehl-i bejta je.

 Hazreti Mehdi će u ahir-zemanu (posljednjem vremenu) pravedno upravljati ummetom. Njegova vladavina će trajati sedam godina. On će biti imam ummeta, srest će se s Isaom, a.s., koji će mjesto imama u namazu prepustiti Mehdiju. Hazreti Mehdi će biti Isaov, a.s., pomoćnik u ubijanju Dedždžala, najvećeg smutljivca na zemlji. Nakon toga će preseliti na ahiret.

Sve dok na zemlji ima vjernika koji govore “Allah, Allah“, dunjaluk neće biti uništen. Allahovi dobri robovi su, ustvari, stubovi i sigurnost ovog svijeta. Nakon što oni napuste dunjaluk, neće više biti smisla niti razloga da ovaj svijet postoji.

 Poslije preseljenja na ahiret Isaa, a.s., i hazreti Mehdija, zemlja će ponovo biti izložena invaziji kafira, grješnika, zalutalih zalima. Allah, dž.š., će od strane Jemena poslati prijatni vjetar koji će uzeti duše vjernika. Nakon toga, nastupit će Kijametski dan sa svim svojim strahotama i užasima koje će se realizirati nad nevjernicima i zlim ljudima.