Koliko će iznositi penzije nakon povećanja: Izračunajte sami kolika će biti na osnovu radnog staža

.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva rada i socijalne politike, revidirala prethodnu odluku vlade koja je utvrđena 27. aprila ove godine o procentu usklađivanja visine penzije koji se utvrđuje u skladu sa rastom BDP-a u prethodnoj godini, a to je 3,9 posto.

Za ovo povećanje osigurano je 14 miliona KM.

Najniža penzija u FBiH trenutno iznosi 538,27 KM. S obzirom na povećanje od 3,9 posto, penzije će se ovaj put povećati za oko 20 KM.

Kako izračunati kolika će vam biti penzija?

 

Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Međutim, ovo su tri iznosa koja će primiti penzioneri koji spadaju u navedene kategorije. Ukoliko primate platu koja je niža od prosječne, ali viša od minimalne, na osnovu formule navedene u tekstu možete izračunati kolika će vam penzija biti nakon 40 godina radnog staža, ili manje, u zavisnosti od toga kada predate zahtjev za penzionisanje.

Visina penzije, praktično, je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda.

Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent.

Penzija osobe koja je radila 40 godina i koja je imala plate u visini prosječne plate u Federaciji BiH, koja iznosi 1.193 KM prema posljednjim podacima Agencije za statistiku, računa se na osnovu sljedeće formule:

Osiguranik s 40 godina staža s platom u visini prosječne u Federaciji, za svaku godinu dobije po jedan bod koji se množi sa godinama staža.

To dovodi do rezultata od ukupno 40 bodova koji se onda množe vrijednošću opšteg boda, a koji je po novom zakonu donesenom 2018. godine iznosi 14KM. 

Naravno, napominjemo da smo uzeli vrijednost posljednjih zvaničnih podataka i na osnovu toga izračunali.

Plata ispod prosječne ne nosi bod, već se smanjuje, pa tako ako je u visini od pola prosječne plate u FBiH iznosi pola boda.

S druge strane, ako je plata viša od prosječne povećava se i bod, pa ako je u visini duple prosječne plate u FBiH iznosi dva boda.

 

Foto:Arhiv