Komora magistara farmacije FBiH o analizi cijena lijekova u BiH

Lijekovi

Predstavnici i zaštitnici farmaceutske struke u Federaciji Bosne i Hercegovine dali su svoj stručni osvrt ispred Komore magistara farmacije FBiH na analizu „Realna cijena lijekova u BiH“, koju je prezentovalo Udruženja građana “Misli dobro“.

“Ovim putem želimo prije svega dati našu podršku svakom činjenično utemeljenom projektu i zahtjevu koji će generirati pozitivne promjene u našem društvu i koji će olakšati svakodnevni život svim našim sugrađanima. Međutim, kao predstavnici farmaceutske struke i kompetentni stručnjaci za područje farmacije, moramo ispraviti određene krive navode koji su prezentovani u navedenoj analizi jer predstavljaju dezavuisanje javnosti i neće imati stvarni utjecaj na sniženje cijena lijekova koji koriste naši pacijenti, nego čak mogu dovesti do kontraefekta tj. povećanja cijena i nedostatka određenih lijekova na tržištu”, navode iz Komore magistara farmacije FBiH.

Naglasili su kako je netačan navod da farmaceutske komore zastupaju interes farmaceutske industrije.

“Naime, komore djeluju kao strukovna udruženja, a samim time je prioritetni zadatak Komore magistara farmacije FBiH zaštita i očuvanje farmaceutske struke kao esencijalne za zdravlje stanovništva, jer farmaceuti predstavljaju visokokvalificirani kadar koji je jedini kompetentan da pacijentima osigura adekvatnu terapiju i upozna ih sa neželjenim dejstvima kao i mogućim nuspojavama i interakcijama između pojedinih lijekova kao i lijekova i hrane i pića. Farmaceut je dio zdravstvenog sistema koji utiče na racionalnu primjenu i potrošnju lijekova što znači pravi lijek, za pravog pacijenta, u pravoj dozi, u pravo vrijeme, na pravi način jer lijekovi ne predstavljaju uobičajenu trgovačku robu. Stoga naglašavamo da je izrazito neispravna, a ujedno i dokaz krajnjeg nepoznavanja farmaceutske struke i organizacije zdravstvenog sistema uopće, tvrdnja da je farmaceutska komora zastupnik interesa farmaceutske industrije. Farmaceutska komora je isključivo zastupnik interesa magistara farmacije”, istakli su.

Nadalje, kako navode, tvrdnja da je maksimalna veleprodajna marža od 25 posto fiksna je apsolutno neistinita i ne odgovara stvarnom stanju.

“Naime, maloprodajna marža od 25% posto je zakonski određen maksimalni iznos marže, a većina apoteka na području FBiH ima maloprodajnu maržu značajno ispod 20 posto što svjedoči da snižavanje ovoga iznosa neće doprinijeti nižim cijenama lijekova jer su u praktičnoj primjeni marže ionako značajno snižene”, saopćeno je.

Pored ovoga, kako navode, važno je istaknuti da se iznos marže dodaje samo na lijekove koji nisu na esencijalnim listama lijekova kantona tako da većina lijekova koje pacijenti koriste za hronična oboljenja neće doživjeti nikakvu cjenovnu promjenu jer je njihova cijena fiksna tj. nema marže.

“Spominjući esencijalnu odnosno pozitivnu listu moramo se dotaći sasvim pogrešno protumačene tvrdnje da ‘naknada za farmaceutske usluge’ predstavlja većinski prihod apoteka jer čak i u javnim ustanovama apotekarske djelatnosti komercijalna prodaja predstavlja preko 55 posto prihoda dok je u privatnim apotekama taj postotak značajno veći. Naime, bitno je razjasniti da izdavanje lijeka sa esencijalne liste lijekova u apoteci ne predstavlja puko ‘dodavanje’ lijeka pacijentu koji je propisao doktor. Apoteke moraju navedene lijekove naručiti, ispravno skladištiti i na kraju magistar farmacije, kao zadnji kontrolni mehanizam u zdravstvenom sistemu prema pacijentu, treba iskomunicirati sa istim, način na koji će pravilno uzimati lijek, a imajući u vidu ostale lijekove koje koristi, prehrambene navike i opće zdravstveno stanje pacijenta”, naglašeno je.

Imajući u vidu sve navedeno iz Komore magistara farmacije FBiH zaključuju da je pružanje tih usluga od strane visokoobrazovanih i kvaliciranih kadrova tj. magistara farmacije po cijeni od 1,00 do 2,00 KM značajno ispod realne cijene.

Nadalje, kako kažu, tvrdnja da bi uvođenjem diferencirane marže na lijekove sa liste lijekova, a umjesto ‘naknade za farmaceutske usluge’, cijena istih bila niža je apsolutno neodrživa.

“U analizi je navedeno da su lijekovi u BiH najskuplji u regionu, a isto je pobijeno samom analizom gdje je utvrđeno da od 5 analiziranih generičkih oblika su 2 najskuplja u BiH, 2 najskuplja u RH i 1 najskuplji u CG.

Dok gore navedeno stoji kao ispravka navodima u analizi, iz Komore kažu kako moraju istaknuti da bi sniženje cijene PDV-a na lijekove zaista umanjilo njihovu maloprodajnu cijenu jer PDV od 17 posto na lijekove u BiH je doista najviši u regionu i kao takvog bi ga trebalo sniziti.

“Na taj način bi pored sniženja cijene lijeka koju plaćaju pacijenti i zavodi bilo moguće osloboditi sredstva koja po ovom osnovu uplaćuju zavodi zdravstvenog osiguranja, a koja ne mogu ni na koji način povratiti pa se ionako oskudno prikupljena sredstva iz zdravstvenih doprinosa troše na nezdravstvene namjene plaćanja PDV-a u iznosu od 17 posto”, istakli su iz Komore.

Ukidanjem ili sniženjem stope PDV-a na lijekove, kako navode, budžeti zavoda zdravstvenog osiguranja bi se značajno povećali i ta sredstva bi bilo moguće dalje iskoristiti na zdravstvene usluge ili nove lijekove čime bi se zdravstvena zaštita unaprijedila i skratile liste čekanja, a posebno u slučaju lijekova za najteže bolesti.

“Iz svega navedenog, jasno je da analiza nije urađena na adekvatan način te da ne prikazuje činjenično stanje nego se zasniva na proizvoljnim stavovima, a što posebno zabrinjava jer se ista nameće u medijima kako građanstvu tako i donosiocima odluka koji zbog pritisaka javnosti mogu donijeti odluke koje bi unazadile zdravstveni sistem, a pacijente potencijalno izložile nedostupnosti životno bitnih terapija.

Ovim putem pozivamo sva udruženja i ustanove da prilikom izrade analiza, a koje se tiču farmaceutske struke, zatraže komentar i pomoć koju ćemo rado, kao relevantni sugovornici, pružiti kada je u pitanju farmaceutska djelatnost”, poručili su.