Konačno dječiji dodatak u USK - Skupština sutra usvaja rebalans i osigurava sredstva

skupstina
Uskraćivanje prava djeci Unsko - sanskog kantona je nastalo zbog manjkavosti Zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti porodica sa djecom.

 

Nakon 20 i više godina ovaj Zakon je izmijenjen i dopunjen u korist onih koje i treba da štiti.

Sutrašnje održavanje Skupštine USK na kojoj će biti razmatran i rebalans budžeta trebalo bi pokrenuti proces realizacije i isplate dodatka.

Na Skupštini USK će biti razmatran rebalans Budžeta USK za 2020. godinu.

Zastupnik NB-a u Skupštini USK istakao je potrebu donošenje rebalansa u svjetlu posljedica pandemije COVID-19.

Nezavisni blok posebno insistira na isplati sredstava privrednim subjektima i osnivanju Fonda za podršku privredi na čemu su u ovoj stranci jako puno radili u posljednje vrijeme na nivou USK, ali i cijele BiH.

Pored toga Nisvet Jusić, zastupnik u Skupštini USK smatra da se mora odmah krenuti sa isplatom dječijeg dodatka za djecu nezaposlenih roditelja, što je uz podršku porodiljama i majkama troje i više djece obaveza Vlade USK shodno zaključcima Skupštine USK usvojenim na tematskoj sjednici posvećenoj iseljavanju stanovništva i demografskim kretanjima, čiji je bio inicijator sazivanja i održavanja.

Rebalansom se također zadržava kontinuitet u zaštiti prava policijskih službenika u borbi sa posljedicama migrantske krize koja je u potpunosti na teretu institucija USK. Ono što je dosad dogovoreno je da će djeca pravo ostvarivati na osnovu visine primanja članova porodice kao i ona sa 90 i 100 % invaliditeta, bez obzira na primanja ostalih članova porodice.

Tačan broj djece koja će biti uvedena u pravo još uvijek nije definisan, jer tek slijedi postupak utvrđivanja po određenim kriterijima. Tačna brojka bit će poznata kada Centri za socijalni rad, preko kojih će se vršiti isplata, završe sve procedure.

Zbog svega ovoga sutrašnja sjednica Skupštine USK je posebno važna za dalji razvoj situacije na našem kantonu i vjerujemo da će većina zastupnika to tako i razumijeti i podržati.