Konkurs za prijem tri CNC operatera u DOO “Č.J.“ Bihać

Home

Konkurs za prijem tri CNC operatera u DOO “Č.J.“ Bihać


U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 28.11.2017. godine raspisuje sljedeći konkurs.

 

KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Objavljuje se konkurs za radna mjesta:

1. CNC operater na mašini za obradu metala – 2 izvršioca
2. CNC operater za rad na zavarivanju pomoću robota – 1 izvršilac

Kandidati pored Zakonom propisanih općih uvjeta, trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uvjete:

Za poziciju 01. i 02.
– minimalno srednja stručna sprema mašinskog usmjerenja,
– poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje rada na računaru,
– potrebno poznavanje osnova mašinske obrade metala kao i rada na programskim mašinama;

Za poziciju 02.
– potrebno je poznavanje zavarivanja i spremnost za usavršavanje u dijelu zavarivanja.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren do popune upražnjenih radnih mjesta.
Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO”Č.J.”BIHAĆ
Ul. Mlinska b.b.
77 000 BIHAĆ
sa naznakom
“PRIJAVA NA KONKURS”

ili na e- mail: info@cj-doo.com.

 

(Izvor: Cj-doo.com)

Objavio: Tue, 28/11/2017 - 12:12

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top