Konstituiran Kantonalni izvršni odbor KO SDA USK — Održana prva radna sjednica

.
Jučer je u Bihaću održana konstituirajuća i prva radna sjednica Kantonalnog izvršnog odbora KO SDA USK-a imenovanog na izbornoj Skupštini Kantonalne organizacije Stranke.

 

Pored proceduralnih formalnosti vezanih za konstituiranje stranačkih organa, premijer USK Nijaz Hušić i predsjednik KO Jasmin Musić informirali su prisutne o aktuelnim političkim kretanjima na kantonalnom nivou uz osvrt na djelovanje kantonalne vlasti u protekla četiri mjeseca. 

Nakon sadržajne diskusije zaključeno je da je Vlada Kantona predvođena premijerom Nijazom Hušićem u saradnji sa strankama parlamentarne većine uspješno odgovorila na sve zadatke i izazove u proteklom periodu. 

Deblokada procesa na Univerzitetu u Bihaću, stavljanje u funkciju Ureda za borbu protiv korupcije, kadrovsko popunjavanje Pravobranilaštva USK, imenovanje Nezavisnog odbora, rješavanje problema rukovođenja Upravom policije USK, pravovremeno usvajanje budžeta i financijskih planova vanbudžetskih fondova, kontinuiran proces komunikacije sa socijalnim partnerima i zaključivanje kolektivnih ugovora ukazuju na to da je Vlada Unsko-sanskog kantona u kratkom periodu kantonalne institucije učinila stabilnijim i funkcionalnijim, a ukupne društveno-političke prilike znatno povoljnijim. 

Kantonalni izvršni odbor podržava napore Vlade Unsko-sanskog kantona koji za cilj imaju realizaciju niza mjera predviđenih budžetom za tekuću godinu usmjerenih u korist svih građana, općina i gradova kantona. 

Na prvoj radnoj sjednici Kantonalni izvršni odbor imenovao je sekretara i Kadrovsku komisiju Kantonalne organizacije SDA USK-a.