Kontaminirani izvori pitke vode u Bihaću? Poziv nadležnima da se što prije uključe u rješavanje problema!

Članovi Bihaćke građanske inicijative održali su danas konferenciju za novinare tokom koje su iznijeli svoj stav o kvaliteti vode za piće u Bihaću, te o najavi građenja mini hidroelektrana na rijeci Uni.

S tim u vezi od nadležnih su zatražili da se što prije uključe u rješavanje ovih problema, pogotovo izvora pitke vode koja su kontaminirana brojnim zagađivačima.

Isto tako protive se gradnji hidroelektrana na Uni jer bi to, kako su naveli,  imalo pogubne posljedice za floru i faunu Une i njenih pritoka.