Krupa se sprema za buduće poplave

.

Gradonačelnik Bosanske Krupe, Armin Halitović, nedavno je potpisao nekoliko važnih ugovora za projekte sanacije i zaštite od poplava u ovom gradu, od kojih se ističe rad na čišćenju i uređenju korita potoka Svetinja. Ovaj projekt, čija je ukupna vrijednost 78.357,20 KM, financiraju Kantonalna uprava Civilne zaštite i Grad Bosanska Krupa.

Cilj radova je povećanje profila protoka vode, što će biti od ključne važnosti za zaštitu od poplava i omogućiti bolji pristup za potrebe budućih intervencija. Očekuje se da će radovi biti završeni do kraja februara.

Također, u ovom mjesecu započela je i dogradnja tribina na Sportsko-rekreacijskom centru Ade. Prva faza dogradnje obuhvaća proširenje kapaciteta za 156 mjesta, dok će se u narednom periodu krenuti u realizaciju druge faze koja će ukupni kapacitet tribina proširiti na 300 mjesta. Vrijednost ovih radova iznosi 59.833,04 KM, a financiraju ih Ministarstvo kulture i sporta FBiH i Grad Bosanska Krupa.

Paralelno s tim, u toku je i sanacija makadamskog puta Drenova Glavica – Kajtezi. Ova dionica je važan alternativni pravac za stanovnike Krupljanima, posebno kao alternativa za dionicu Bosanska Otoka – Bosanska Krupa, te predstavlja atraktivnu turističku rutu. Za ovaj projekt Vlada FBiH je izdvojila 27.495 maraka.

Gradonačelnik Halitović ističe važnost ovih projekata za poboljšanje infrastrukture i kvalitete života u Bosanskoj Krupi te naglašava predanost lokalne uprave u provedbi razvojnih inicijativa za dobrobit zajednice.