Magistar Mehmed nije mogao dobiti posao policajca u BiH, sada je državni inspektor u Njemačkoj!

Mehmed
Na društvenim mrežama podijeljena je priča o policajcu Mehmedu koji je zbog korupcije napustio našu domovinu.

 

Pročitajte priču u nastavku:

“Bila je to 2015. godina i naš zlatni student, Magistar kriminalistike Mehmed Vejzović se prijavio na Konkurs za policijskog službenika MUP-a TK.

Uvidjevši kompetencije i uspjehe u stručnom i profesionalnom radu Mehmeda Vejzovića, Komisija za izbor i prijem uposlenika u MUP TK donijela je Odluku da on takav mlad, stručan i sposoban NE SMIJE PROĆI NA KONKURSU.

Mehmed je došao na razgovor za posao sa tročlanom Komisijom za izbor i prijem uposlenika u MUP TK gdje mu je postavljeno od strane predsjednika Komisije samo jedno pitanje:

Mehmede, znate li šta je to politika?
Ne znajući u Komisiji da je Mehmed toliko pripremljen, stručan i obrazovan, odgovorio im je brzo definiciju politike prema utemeljenom konsenzusu svih eminentnih filozofa i sociologa novog vijeka.

Nakon stručnog odgovora Mehmeda na postavljeno pitanje nastade jednominutni muk u Komisiji, a potom predsjednik Komisije se obrati Mehmedu:

Vidite Mehmede, niste u pravu, politika je kurva, a ne ono što Vi mislite da jeste i što ste učili na tim Vašim školama. Nemamo više pitanja za Vas, niste prošli. Možete ići. Neka udje sljedeći.
Mehmed sav ogorčen izađe iz prostorije, zatvori vrata.

Zatim dođe za njim zamjenik predsjednika Komsije da mu kaže da je on glasao za njega i da nije mogao učiniti ništa da bude primljen na posao, jer je Konkurs namješten. Zaplakao je i tražio je halala od Mehmeda. Mehmed mu je pružio ruku i rekao da mu halali.

Nakon toga Mehmed je odlučio zauvijek napustiti takvu državu nejednakih šansi za koju se nisu borili njegov otac, rodbina, prijatelji i komšije.

Mehmed je otišao sa 20 KM u džepu raditi posao sa svojom srednjom stručnom spremom KV električara u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Ubrzo nakon toga je preveo i nostrificirao sve svoje diplome i certifikate stečene u Bosni i Hercegovini. Nakon toga prijavio se na Konkurs za Saveznog (državnog) inspektora MUP-a SR Njemačke gdje je bio PRVORANGIRANI od hiljadu i više kandidata na Konkursu. Danas je Mehmed Vejzović ugledni državljanin SR Njemačke, čovjek koji nije zaboravio odakle dolazi i koji ulaže mnogo u našu domovinu i pomaže našim sugradjanina u SR Njemačkoj.”