Mesud Keranović u Cazinu obnovio pravoslavnu crkvu, a sad i pravoslavno groblje staro 300 godina

Mesud Keranović

Ponekad jednostavno, od nekud, pojave se ljudske veličine koje ne možemo opisati ovozemaljskim rječnikom, jer njihova djela ne možete smjestiti u kontekst sadašnjice.

Jedno takvo djelo je ovjekovječio Mesud Keranović koji je započeo renoviranje pravoslavne crkve u mjestu Osredak kod Cazina.

Mesud je muslimanske vjerovispovjesti, ali mu to nije smetalo da obnovi pravoslavnu bogomolju, staro zdanje koje je bilo zapušteno.

Nedugo nakon završetka obnove pravoslavne crkve krenuo je u obnovu i pravoslavnog groblja čija starost prelazi 300 godina.

Jedina misao koja ga je u svemu ovom vodila jeste: 'Poštuj tuđe da bi i tebi Bog dao da uživaš u svome i budeš sretan'.

Ovo je jedno od rijetkih djela za koje je suvišno bilo šta reći. Dovoljno je da razumijete kontekst vremena u kojem se ono dešava da shvatite svu veličinu ovog čovjeka.

Izvor: