Milićević u Parlamentu FBiH: Naša ekonomija je rasla više od globalnog prosjeka

ć
Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma FBiH nakon usvajanja dnevnog reda, razmatra se i budžet Federacije BiH po hitnom postupku koji je objasnila federalna ministrica finansija Jelka Miličević.

Zastupnici tokom sjednice imaju priliku postaviti pitanja premijeru FBiH Fadilu Novaliću i ministrici finansija FBiH Jelki Milićević.

Federalna ministrica finansija objasnila je strukturu budžeta za 2023. godinu kao i plan Vlade FBiH za naredni period.

"Budući rast će u mnogome ovisiti od kretanjima inflacije kako bi se ona obuzdala. Bitno je neglasiti da je budžet realan i održiv i da će se prihodovna struktura realizirati kako je i planirano. U slučaju poremećaja možemo vrlo brzo reagirati sa kokrektivnim mjerama. Ovakav pristup donio je visok stepen likvidnosti i služi kao stabilizator u razdoblju ekonomskih poremećaja", objasnila je Milićević.

Istaka je kako je intencija u 2023. godini da se prioritetne aktivnosti podrže kroz finansiranje infrastrukturnih projekata što će održati rast ekonomije.

"Prve projekcije ukazuju da smo 2022. godinu završili sa ekonomskim rastom od 4,4 posto što je za 1 posto više od globalnog prosjeka. Prioritet ostaje stabilnost u isplati svih obaveza, privlačenje investicija, zapošljavanje. Svjesni smo da imamo ogranične mehanizme, ali opredijeljeni smo na nekonvencionalne mjere. Budžet iznosi 6,7 miliona KM i veći je za 20,1 posto od budžeta za 2022. godinu", kazala je Milićević.

Zaključila je kako su dva su razloga za povećanje ovogodišnjeg budžeta, a to su rast prihoda od poreza i rast servisa vanjskog duga.