fbpx Ministar Filipović objašnjava zašto su poticaji mladima za kupovinu stanova ove godine manji

Ministar Filipović objašnjava zašto su poticaji mladima za kupovinu stanova ove godine manji

Home

Ministar Filipović objašnjava zašto su poticaji mladima za kupovinu stanova ove godine manji

Prošle godine po 10 hiljada maraka 330 mladih dobilo je poticaj za kupovinu stana, a ove godine Vlada KS odlučila je da poticaje može dobiti samo 40 mladih.

Vlada Kantona Sarajevo 21. marta 2019. godine objavila je Javni poziv o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih kojom se propisuju sredstva, uvjeti, kriteriji bodovanja, postupak donošenja zahtjeva i utvrđivanja rang-liste, kao i ugovor o kupoprodaji stana ili kuće, te postupak dodjele sredstava.

Na ovaj način će sa pozicije Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za ovu godinu biti izdvojeno 400.000 maraka. A to znači da će 40 mladih dobiti po 10.000 maraka. Prošle, 2018. godine za subvencioniranje kupovine stana Vlada KS osigurala je 3,3 miliona maraka i po deset hiljada maraka dobilo je 330 mladih, piše faktor.ba.

Šta se dogodilo pa su više od osam puta manji poticaji u ovoj u odnosu na prošlu godinu, otkrio nam je Damir Filipović, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. 

- U 2018. godini planirana sredstva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u budžetu Kantona Sarajevo su bila također 400.000 maraka. Naknadno su osigurana preraspodjelama iz budžeta Kantona Sarajevo sa drugih nerealizovanih projekata, dijelom iz budžeta Ministarstva prostornog uređenja, a dijelom iz drugih ministarstva, dodatna sredstva od 2,9 miliona maraka. Kroz unutrašnju preraspodjelu, rebalansom je osigurano dodatnih 400.000 maraka, kao i preraspodjelom dva miliona maraka od Ministarstva komunalne privrede. Tako je osiguran ukupan iznos za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u iznosu 3,3 miliona maraka. Po Javnom pozivu u budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu za Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo planirana su sredstva u iznosu od 400.000 maraka, jer je prethodna Vlada KS u nacrtu budžeta predvidjela iznos od 300.000 maraka, a aktuelna Vlada je osigurala dotatnih 100 hiljada maraka – pojasnio je Filipović.

Ministar dodaje da je cilj da svi mladi imaju iste mogućnosti za dobijanje novčane pomoći. Međutim, prema kriterijima Javnog poziva za određivanje broja bodova i utvrđivanja reda prvenstva kandidata prednost se daje mladim do navršenih 30 godina. Prednost će imati i doktori nauka, magistri, koji će se bodovati tri puta više u odnosu na mladog čovjeka sa srednjom stručnom spremom. Zbog čega?

- Prednost mladima do navršenih 30 godina starosti se daje imajući u vidu da je zakonom o mladima propisano da su to osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do 30 godina starosti. Odlukom o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih obuhvaćene su osobe starosne dobi do navršenih 35 godina. U Bosni i Hercegovini mladi ljudi se teško zapošljavaju, a time je i mogućnost da riješe svoje stambeno pitanje do 30 godina starosti veoma mala. Što se tiče kriterija broja bodova prema stepenu stručne spreme, ovo Ministarstvo kao nosilac izrade Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenih pitanja mladih, a i Vlada Kantona Sarajevo kao donosilac ove odluke je stava da odnos bodova u odnosu jedan na prema tri između srednje stručne spreme i dokotora nauka je realan. Vlada Kantona Sarajevo i na ovaj način podstiče mlade obrazovane kadrove da ostanu u državi Bosni i Hercegovini i Kantonu Sarajevo. Davanjem prednosti u broju bodova ne diskriminiraju se ni mladi sa završenom srednjom stručnom spremom – zaključio je ministar Filipović.

Objavio: Sat, 06/04/2019 - 09:19
Back to top