Ministarstvu sigurnosti rok od 10 dana ili će USK rasformirati prihvatne centre (VIDEO)

Premijer Unsko-sanskog kantona, Mustafa Ružnić, sazvao je danas sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK-a.

Članovi Operativne grupe donijeli su slijedeće zaključke:

1. Traži se od Ministarstva sigurnosti, čija je isključiva nadležnost upravljanje migracijama, da se u narednih deset dana, odredi o statusu ad hoc formiranih privremenih prihvatnih centara na području Unsko-sanskog kantona, te da ih preuzme u nadležnost, kako bi se u istima mogao utvrditi kućni red i kontrolisati kapacitet prihvata korisnika smještaja kao i zdravstveno-epidemiološka situacija.

2. Unsko-sanski kanton ostaje čvrsto pri stavu da se mora kontrolisati migrantski val i da kvote za prihvat migranata, koje su određen sukladno raspoloživom kapacitetu ne mogu preći 3.200 osoba i to: 700 osoba u centru Miral, Velika Kladuša; 420 osoba u centru Sedra, Cazin; 580 osoba u centru Borići, Bihać i BIRA, Bihać 1500 migranata, s tim što se u centre Sedra i Borići smještaju isključivo porodice sa djecom i djeca bez pratnje roditelja.

3. Od Granične policije se traži puni angažman na zaštiti granica BiH.

4. Ministarstva sigurnosti se traži da sve osobe problematičnog ponašanja, iz centara na području USK-a izmjesti u centar zatvorenog tipa, kao i da preuzmu brigu o svim osobama koje nemaju smještaj u okviru navedenih kapaciteta.

5. Od Međunarodne komisije za migracije IOM se traži da u roku do sedam dana sve porodice sa djecom, žene i djecu bez pratnje izmjesti u centre Borići i Sedra.

6. Od Međunarodne komisije za migracije se traži da, u saradnji sa ostalim međunarodnim organizacijama, uključenim u pomaganje migrantima, koordinira potpunu saradnju sa Zavodom za javno zdravstvo USK i zdravstvenim ustanovama, posebno na dostavljanju podataka bitnih za mjere očuvanja zdravstveno-epidemiološke situacije na području Kantona.

7. Apotekama na području Kantona se zabranjuje ručna prodaja lijekova ileganim imigrantima, a za koje se mora izdavati liječnički recept.

8. Od građana Unsko-sanskog kantona se traži da prestanu nelegalno davati usluge smještaja i prevoza migranata. U tom smislu traži se nastavljanje intenzivnog rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Ukoliko u narednih deset dana zahtjevi koji se odnose na Ministarstvo sigurnosti BiH i IOM ne budu ispoštovani Unsko-sanski kanton će biti prinuđen pokrenuti mjere da se privremeni prihvatni centri na području Kantona rasformiraju i zabrani svaki prihvat ilegalnih migranata na ovom području, identično kao i na području RS, rečeno je na današnjem sastanku Operativne grupe.