Muftija Kudić održao predavanje u medresi u Cazinu

.
U sklopu redovne tribine pod nazivom „Islam u vremenu“ u medresi „Reis Džemaludin-ef. Čaušević“ u Cazinu, predavanje je održao muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić.

S obzirom da se nalazimo u rebi'u-l-evvelu, mjesecu rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., muftija Kudić je govorio na temu „Kur'an o Muhammedu, a.s.“.

 

Moderator tribine mr. Suad-ef. Mahmutović je na samom početku predstavio značaj ovakvih tribina, te je ukratko izdvojio nekoliko fragmenata iz biografije uvaženog muftije.

 

Muftija Kudić se prvo osvrnuo na godinu rođenja Muhammeda, a.s., te događaje koji su najavili značajne promjene u svijetu rađanjem najboljeg čovjeka, Muhammeda, a.s., te istakao da ne postoji ni jedna stranica u Kur'anu koja ne govori o Muhammedu, a.s., i njegovoj misiji.

 

Sa druge strane, važna napomena u ovom izlaganju jeste da je Muhammed, a.s., dobio svevremensku objavu koja je bila mudžiza i u vrijeme kada je objavljen Kur'an, a i danas, kada čovječanstvo prolazi kroz značaj tehnološki napredak.

 

Kur'an, kako ističe uvaženi muftija Kudić, posebno naglašava ljudsku dimenziju Muhammeda, a.s., tj. da je on čovjek poput ostalih ljudi i naglašava da je on kao čovjek dostupan svim ljudima bez obzira ko oni bili i s kakavim društvenim ugledom raspolagali.

 

Brojne su vrijednosti Muhammeda, a.s., spomenute u Kur'anu, a jedna od najvrijedniji jeste da je on lijep primjer drugima. Muftija je citirao Kur'ani ajet: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje", te nakon ovog ajeta se posebno referisao na važnost zikra – spominjanja Allaha kao važan preduslov da bi neko u cjelosti mogao slijediti Muhammeda, a.s., i da mu on bude životni uzor.

 

Allah, dž.š., je u nekoliko navrata govorio i o Njegovom suodnosu sa Muhammedom, s.a.v.s. te je pokornost Poslaniku, a.s., naglašena kao put ka pokornosti Svevišnjem. Poseban akcenat Kur'an stavlja na Muhammeda, a.s., kao primjera moralnosti i karaktera, te ga predstavlja kao posebnu blagodat čijen dolasku se sve na svijetu raduje. – ističe muftija Kudić.

 

I na kraju muftija ističe da su bili mnogi koji su ga na različite načine opisivali, baš onako kako su ga doživjeli i kakva su iskustva s njim imali, međutim, najljepši, najbolji i najsveobuhvatniji opis Muhammeda, a.s., je dao uzvišeni Allah u Časnom Kur'anu.

 

Izvor: