Na današnji dan 2017 formiran ''Kamp heroja BiH'' u Sarajevu

Kamp Heroja postojaće sve dok se ne ispune sve ključne tačke iz boračke Rezolucije

Na današnji dan tačno prije dvije godine otpočeli su stalni borački protesti  formiranjem ''Kampa Heroja'' ispred zgrade vlade FBiH , čije postojanje i danas je aktivno sa više desetine boraca koji se mjenjaju sedmično.

Kamp Heroja postojaće sve dok se ne ispune sve ključne tačke iz boračke Rezolucije

Sve je počelo projektom Resocijalizacija do smanjenje suicida kroz borački dodatak prezentiran javnosti 2.09.2015. godine u Bihaću a potom usvajanju boračke Rezolucije sa tri temeljne tačke u Srebreniku 12.11.2015.g. kojeg su potpisale tad 28 boračkih udruženja i saveza iz FBiH .

Po projektu u Bihaću 22.12.2015. godine formirano je Izvršno i operativno tjelo pod nazivom ''Savjet Boraca-branitela BiH'' iz svih kantona po jedan predstavnik čije tijelo je imalo za cilj okupljanje sve boračke populacije u BiH, da rade na odlukama iz ciljeva projekta, da rukovode protestima i vrše pregovore sa Vladom FBiH.

Zbog ignoriranja boračke Rezolucije od strane ministra za pitanje boraca i Vlade FBiH, dana 19. 09. 2016. godine na sastanku u H.Sedra na prijedlog voditelja projekta raspusta se ''Savjet boraca-branitelja BiH'' i boračka rezolucija se vraća na odbranu, na ruke boraca i slobodni angažman djelovanja boraca u odbrani boračke Rezolucije.

12. Juna 2017. godine održavaju se protesti boraca organizirani putem društvenih mreža pred zgradom Vlade Federacije BiH i u konačnici tog istog dana 12.  juna donosi se boračka odluka o formiranju ''Kampa Heroja BiH'' pred zgradom vlade FBiH.

Cilj svih aktivnosti u projektu su:

1. Solidarno rješavanje ne zaposlenih, ne zbrinutih i socijalno ugroženih pripadnika boračke populacije kroz mjesečna primanja sa navršenih 57 godina života kroz borački dodatak sa iznosom od 6. KM po mjesecu učešća rata do penzionisanja ili drugog oblika zbrinjavanja boračke populacije.

2.Objava registra boraca ARBIH i HVO

3. Prestanak financiranja svih utemeljenih boračkih udruženja i saveza iz Federalnog budžeta i ministarstva za pitanje boraca.

Projekat Resocijalizacija do smanjenja suicida kroz borački dodatak je u  pod pokroviteljstvom Regionalnog udeuženja Organizatori otpora Krajine , skraćeno ''Sove Krajine''

Idejni tvorac i voditelj projekta je predsjednik RU ''Sove Krajine'' Bajrić Senad

Izvor: