Na području USK u zadnjih 24 sata evidentirano je 5 saobraćajnih nesreća

MUP USK
Kada je u pitanju opće stanje sigurnosti na području USK u poslijednja 24 sata, situacija je slijedeća:

 

Stanje kriminaliteta:

Na području USK  nije bilo evidentiranih krivičnih djela.

Stanje javnog  reda i mira:

Na području USK evidentirano je 6 narušavanja javnog reda i mira.

Bihać– 1 narušavanje – „Tuča“

Cazin – 3 narušavanja – „Vrijeđanje i omalovažavanje putem društvenih mreža“

- „Drsko ponašanje“

- „Ne postupanje po naredbi državnog organa“

Ključ – 1 narušavanje – „Tuča“

Bužim – 1 narušavanje – „Drsko ponašanje“

Stanje sigurnosti saobraćaja:

Na području USK  evidentirano je 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila LTP.

Bihać – 3 saob. nezgode

Cazin – 1 saob. nezgoda (dva lica zadobila LTP)

Ključ – 1 saob. nezgoda

Izvor: