Na pomolu Sporazum da se migranti iz Pakistana vrate u svoju zemlju

pakistanski migranti
Radi se na sporazumu između radnih grupa BiH i Pakistana koji bi mogao značiti povratak ilegalnih migranata iz Pakistana, a kako mediji prenose, Nacrt sporazuma je već proslijeđen Vijeću ministara BIH.

 

To bi moglo značiti povratak nekoliko hiljada migranata porijeklom iz Pakistana što bi značajno rasteretilo migrantsku krizu i učnilo veliki iskorak u borbi protiv ilegalnih migracija.

Formirano je stručno radno tijelo od strane Ministarstva sigurnosti BiH koje je pripremilo tekst Nacrta sporazuma na koje je mišljenje i prijedloge dala i Vlada Pakistana.

Vijeće ministara BiH bi danas trebalo održati hitnu telefonsku sjednicu u vezi usvajanja Nacrta sporazuma kako bi sutra na redovnoj sjednici Predsjedništva BiH bio usvojen i od strane ovog tijela.

Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan rade na izradi protokola po implementaciji sporazuma o readmisiji između ovih država.

Kada dođe do ratifikacije ovog sporazuma, on će biti pravni osnov  da se svi nezakonito prisutni Pakistanci na teritoriji BiH procesom readmisije vraćaju u zemlju porijekla, a Pakistan je dužan da ih prihvati.

Radnu grupu čine predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva vanjskih poslova, Službe za poslove sa strancima i Granične policije. Ove informacije za Klix.ba je potvrdio i član Radne grupe Svevlad Hoffmann (GP BiH).

Obje države su pokazale spremnost da se readmisija konačno provede u djelo, što je veliki korak ka rasterećenju pritiska koji u BiH proizvodi migrantska kriza.

Potpisivanje sporazuma između BiH i Pakistana će značiti da Pakistanci koji su namjeravali preko BiH ići ka zemljama EU bit će znatno obeshrabreni da uopće i krenu na put kroz našu državu, jer će znati da će biti vraćeni u Pakistan.

Vlasti u BiH već imaju u planu napraviti slične sporazume i s Bangladešom, Marokom i drugim zemljama iz kojih ilegalno dolaze ekonomski migranti.