Na teritoriji FBiH počela istraživanja o utjecaju izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na granici

-

U Bosanskoj Krupi danas je ozvaničen početak istraživanja na teritoriji Federacije BiH u vezi sa utjecajem planirane izgradnje skladišta radioaktivnog u općini Dvor u Hrvatskoj.

Ministar ekologije i turizma FBiH Nasiha Pozder rekla je da danas počinju istražni radovi, ali da se aktivnosti nadležnih institucija u sprečavanju namjera Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora skladišti radioaktivni otpad sprovode u kontinuitetu.

"Danas smo potpisali i partnerstvo za Unu s ciljem podrške u zaštiti ove rijeke. Partnerstvo su potpisali resorno ministarstvo, Vlada Unsko-sanskog kantona i općina Bosanska Krupa. U narednom periodu će se pridružiti i Bihać", rekla je ona.

Savjetnik ministra vanjske trgovine i turizma u Vijeću ministara Borislav Bojić kaže da je problem Trgovske gore jedno od rijetkih pitanja za koju su sve institucije BiH saglasne.

"Ekspertski i Pravni tim su sačinili kvalitetan dokument kao odgovor na notifikaciju Hrvatske o sadržaju studije utjecaja. Poslije našeg odgovora Hrvatska je za pitanje prekograničnog utjecaja angažovala britansku agenciju", rekao je Bojić.

On kaže da će kao pravni konsultant BiH biti angažovana francuska agencija.

"Ova agencija će biti podrška Ekspertskom i Pravnom timu kako bi dali kvalitetne odgovore na sva pitanja koja se pojave po pitanju Trgovske gore", rekao je Bojić.

Načelnik Bosanske Krupe Armin Halitović rekao je da je ova lokalna zajednica aktivno uključena u sve aktivnosti sprečavanja Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora skladišti radioaktivni otpad.

"Uključivanjem struke ovo je sada ozbiljna priča. Radi se o našoj budućnosti jer svi mi koji ovdje živimo znamo koliko nam znači rijeka Una", rekao je on.

Predsjedavajući Ekspertskog tima Emir Dizdarević kaže da su danas u Bosanskoj Krupi pored rijeke Une bili predstavnici svih zavoda i instituta zaduženih za analize koje će biti urađeni.

"Rade se geološka, hidrološka, agropedološka i mjerenja radioaktivnosti u životnoj sredini", rekao je on.

Prema njegovim riječima, danas su počela istraživanja na lokaciji udaljenoj oko 20 kilometara od Čerkezovca.

"Kad Hrvatska završi studiju utjecaja na životnu sredinu mi ćemo imati podatke za poređenje", rekao je on.

On je pojasnio da je za uzimanje uzoraka i analizu potrebno od 18 mjeseci do dvije godine.

Prije početka istražnih radova održani su sastanci u Vladi Unsko-sanskog kantona u Bihaću i u općini Bosanska Krupa.

U Novom Gradu, u naselju Mlakve početak istraživanja na području utjecaja planirane izgradnje skladišta radioaktivnog u općini Dvor u Hrvatskoj ozvaničen je 2. oktobra.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovske gore u općini Dvor, na samoj granici sa BiH.

 

Foto: Screenshto: Facebook